Artwork for Coke with food - top banner
Artwork for Yamu Promo Top Banner
Artwork for Movenpick Coffee promo sidebar banner 1 test Artwork for PMF essentials sbb 2

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව ඔබේ ප්‍රතිශක්තිය වඩවන්න.. මේ ආහාරපාන පාවිච්චි කරන්න

මේ මොහොතේ මුළු ලෝකෙ ම ඉන්නෙ කලබලෙන්, වගේ ම බයෙන්.…

තනිකඩයන්ට වැලන්ටයින් සමරන්න, නියම බූට් සින්දු ටිකක් මෙන්න!

වැලන්ටයින් දිනේ ළඟ ළඟ ම එනවා. පෙම්වතුන්ට මේක මඟ බල බලා ඇඟිලි…

වෙඩිං එකකදි හම්බෙන එක එක ජාතියෙ කෑමදාසලා...

මගුලක් කනව කියන්නෙත් මළ මගුලක්. දන්නව නේ, දිලිසෙන ඇඳුමක් ඇඳන් ගිහින් පුටුවක්…

Things Single People Can Relate To On Valentine's Day

With Valentine's Day right around the corner, we're pretty much on a roll in terms of these Valentine's Day articles. However, we're not done just yet. After covering the likes of Romantic Resto's in…

8 Types Of Foodies At A Lankan Wedding

Weddings are these big romantic celebrations, but for die-hard foodies, it means something even more. The memory of a good wedding is always affiliated with the food they had the…

How Not To Muck-up Your Valentine's

Valentine's Day is almost upon us, guys and for every boy out there who isn't single, we hope for your sake that you're prepared for it. Even if you're not, you've got 3 days…

බෝඩිමේ දි හම්බෙන එක එක ජාතියෙ චරිත!

බෝඩිම් ජීවිතේ කියන්නෙ කට්ටක්. අහන අහන හැමෝම කියන්නෙ එහෙම. හැබැයි බෝඩිම් ජීවිතේ…

Sinhala Boot Songs For This Valentine's

One thing we've noticed is that whenever you swear, pick a bone with someone, there's a significant difference when someone does so in English and your mother tongue. You can be…

The Many Faces Of The AHAMU Section

Everyone knows YAMU to be the website that goes on reviews anonymously and writes about their experiences on their site. It's also a site that does taste-offs and recipes or maybe…

11 Types Of People You Get In CIBF

The Colombo International Book Fair (CIBF) is quite literally just around the corner and every book-loving/hoarding individual is on high alert. Umm,.. actually, we take that back. The book fair isn't just for people who read;…

To Influence, Or To Review?

The word 'influence' means "the capacity to have an effect on the character, development, or behaviour of someone or something, or the effect itself".  This is a broad definition, and can be…

Aik Cheong Coffee: A Taste Test

What is this? Well, it's a blog post detailing a popular coffee brand that's carved a niche for itself amongst the many coffee enthusiasts and leisurely coffee drinkers in Colombo alike. Man…

Need a Job?

*Cover photo features Michael Scott from The Office. Great TV show to watch whether you're employed, or not.  So you're over 18 and are in need of a job. Could be because you need…

Types of People You Get In Tuition Classes

Tuition classes are an indispensable element in every kid's life, despite the school or grade they're in. It gets serious when the kid is about to sit for a public examination. Even if…

Thank God It's FRIYAY!

You know, on Fridays, the YAMU office is usually slightly dead. We'll be working all day and all of a sudden, the office is quiet as a graveyard because most of the people…

අඟහරු ලෝකේ ගඩොල්, රුසියන් අපාය සහ තවත් කතා

නාසා ආයතනටවත් කරගන්න බැරිවුණු සොයාගැනීමක් යහුගිය සතියේ “දිවයින” පත්තරේ කීර්ති වර්ණකුලසූරිය…

5 New Year’s Resolutions for Every Sri Lankan

Every year we make new resolutions for ourselves. Now don’t get us wrong here, we’re not talking about making a list and posting it on Facebook. Even if you don’t expressly do so,…

Travel Tips For The Season

Christmas is almost here! It’s also probably the most anticipated time of the year and the time when everyone starts to think about where to travel with all that sweet sweet leave they’ve…

People in the Rain in Kandy

Kandy gets wet like no other place. Actually, that's not entirely true. Kandy gets wet like any other place in Sri Lanka. Any other congested city, where people have to struggle…

Modern Lankan Symbols

So, you are engaged in a meaningful conversation about ales vs lager on a pub crawl. Before you know it, you are talking-up Sri Lanka. This calls for a bit…

Bye, YAMU!

Wassa YAMU readers! As the 9 people who watch Friyay know, I'm leaving YAMU. After almost 3 years of reviewing, saying nonsense on videos, and being Editor, it's finally…

How To Recover From a Hangover

Be it at a big match, a batch reunion or just a night out, it’s no secret that we Sri Lankans can handle a drink. What comes the next morning is far less…

6 Things You Hate About Sri Lanka But Miss When You're Away

Ah, Sri Lanka. The motherland. A paradise island. Home of beach cricket, palm trees, and hot hot kade paan. Where the weather is warm and road rules are merely suggestions. It simultaneously enchants and aggravates you.…

7 Ways To Not Be Repulsive On A First Date

Sure, you're not exactly a supermodel. Not even an Instagram model. Maybe not even a House of Fashion model. But being sexy is so much more than chiselled jawlines and luscious avurudu kumaraya…