Artwork for Sampath Top - Feb 2018

2017 අයවැය ඔබට කොහොමද?

ඉස්කෝලෙ දි පොත බලාගෙන ශබ්ද නගා පාඩම කියවන්න ඉගෙනගන්න එකේ තියෙන…

සම්මුතිවාදී වෘත්තීය දේශපාලඥයා වෙනුවට විකල්ප දේශපාලඥයා තෝරා ගැනීම

ලොව සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමුව තිබූ ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණ සටන අවසන්…

The Best Sri Lankan Reactions To The US Elections.

As fear, frustration and excitement in the US of A was on the rise, creativity within the Sri Lankan social media sphere boomed bigly. We know (or rightly…

What's Up With The Muslim Marriage and Divorce Act?

The Muslim Marriage and Divorce Act (MMDA) has been making the newsrounds lately both locally and internationally because, frankly, of how some of the clauses literally violates basic human rights.…

පීඩකයාට එරෙහිව පීඩිතයා වෙනුවෙන් නැගුන ගිනිසිල වසරකට පෙර සදහටම නිවීගියේය

1942 මැයි 23වන දාට යෙදී තිබුනු වෙසක් පොහෝ දින පාදුක්කේ…

Trail 2016 : Daily Blog

Day 14 (19th October 2016) We are at the halfway point of our Trail with 14 days down and 14 more ahead of us. Today we walked 20km from Daldagama to…

මෙච්චර කක්ක නාලත් “උසාවිය නිහඬ” ඇයි?

ප්‍රසන්න විතානගේ ගේ “උසාවිය නිහඬයි” චිත්‍රපටිය පෙන්වන තහනම් කරලා කියන එක…

එලොව පොල් පේනව කියල කතාවට කිව්වට ඇත්තටම අඟහරු බලන්න පුළුවන් වෙයිද?

ලංකාවේ අපිට එලොවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන එක එදිනෙදා දෙයක්. අත හරි…

Cosplays from Lanka Comic Con 2016 That Blew Our Minds

Lanka ComicCon 2016 happened over the weekend and it was an absolute blast. There were so many participants that I'm sure at some point the organisers felt that they…

Father's Day 2016

Father's Day is coming up — and if you're tearing your hair out wondering what to surprise him with, here's a few ideas. Brunch and Dinners Ozo is having an International Dinner Buffet on the…

Don't Panic - Rumors And Realities About #FloodSL

There've been rumours about upcoming power cuts and water cuts as a result of the water and power plants going under water. We called up the relevant ministries and…

Vesak in Sri Lanka, 2016

While Vesak festivities have stalled because of the current situation, you can still consider donating what would've otherwise gone towards dansal to one of the organizations listed here. What to donate? Check…

Flood Relief 2016 - How To Help

Flood Relief is ongoing but not especially coordinated. The best thing to do at this point is A) give cash to reputed organizations (we list some below) or B) coordinate…

වැස්ස කාලෙට ගෙදර තියෙන්නම ඕන දේවල් 10ක්

ආයෙත් වැස්ස කාලෙ ඇවිත්; හිතෙන හිතෙන වෙලාවට කඩේට දුවන්න බෑ. ඒ…

Beyoncé, Slavery, and Sri Lanka : What?

There's been some furore in the news about Beyoncé's new line of active wear, Ivy Park, being produced in "Sri Lankan sweatshops" under "slavery conditions". It all started with…

වැස්සට ගෙදරට වෙලා කරන්න දේවල් 10ක්

නිරිතදිග මෝසම ආයෙත් ඇවිත්. වැස්සත්, තද හුළඟත් නිසා ගොඩක් පැතිවලට සැරෙන්සැරේ…

Some Rumors Going Around About YAMU

Recently we've been hearing a few rumors around Colombo. 1. YAMU takes money for reviews No. Our lives would be a lot easier if we did, but we never get paid for reviews. You cannot pay…

Power Cut Timetable (2016)

These are the power cut time tables for the next two days (Wednesday the 16th and Thursday the 17th, 2016). The cuts will be 5 and a half hours during…

Cricket T20 World Cup Schedule (2016) - Sri Lanka Time

This is the Sri Lankan match schedule for the T20 Cricket…

The Big Match: What's The Big Deal?

It's that time of the year again when big match parades roll around town and lead boys (current and "old") to their school big matches. Every school will claim that theirs is the greatest rivalry…

Deadpool Movie Review

Deadpool is hyper-violent, it's self aware, it's hilarious. Tim Miller's directorial debut was commendable, rocking the snarky geek genre and killing the 4th wall. As a Scott Pilgrim fan, I was excited to see…

ETCA (The Agreement Formerly Known As CEPA)

Sri Lanka and India are negotiating a trade agreement which is causing a lot of controversy. Unlike other trade agreements which covers goods, this covers services - specifically…

Peekaboo: Google See Inside, Now In Sri Lanka

So, Google Street View has covered some of Sri Lanka, and better yet, it's even got the option to See Inside a few places. Never been to Pedlar's Inn? Simply look it up…

What's Up With Bars Closing at 11 PM? YAMU Speculates.

No excuse from the excise     So if you're a bit of a party papol, you must've noticed that pretty much all bars and nightclubs in Colombo are closing down at about midnight.…