උතුරට ගංවතුර; ‌මේ උදව්කරන්න කාලයයි

ගංවතුර කියන්නෙ ලංකාවේ අපට තවදුරටත් “හදිසි” ආපදා තත්ත්වයක් නෙවෙයි. පහුගිය කාලය…

The Soul: An Out of Body Experience

Sri Lanka has a robust music scene with artists and bands harnessing different genres as their tools of communication and entrancing the audience with their unique vocal ranges and musical…

Ceylon and the First World War

Remembrance Day is just around the corner and we here at YAMU thought that it'd be nice to remind you exactly what you're remembering when you buy a poppy wreath and…

මේ රට අයිති කාටද? #CoupLK

කුමන්ත්‍රණ හරහා ආණ්ඩු මාරුවෙන එක අපේ කලාපයේ ගොඩක් රටවලට අලුත්…

Anime and Bento at KIKU: An Experience

Note: This isn't a biased review. Nor is it a sponsored post. I admit that I quite like KIKU for their ambience and food, but this is just a blog post detailing their…

ගතානුගතිකත්වයට පුක පෙන්නීම

මේ දවස්වල ලංකාවේ තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්නය තමයි පිදුරංගල පුක පෙන්නන ෆොටෝ.…

යන තැන නොදැන කොළඹ එන “ජනබලය”

Massive crowd heading to Colombo for a protest organised by former President…

EAT Street CMB

Once every three/four months, the Green Path near Viharamahadevi Park gets packed with some of the best people in town - AKA food lovers. Colombo doesn’t have a shortage of…

ආණ්ඩුවේ සමුපකාරෙන් චිත්‍රපටියක් බලමුද?

චිත්‍රපටි බෙදාහැරීම ආපහු චිත්‍රපටි සංස්ථාව යටතට ගන්න තීරණය කරලා.  සංස්ථා, දෙපොර්තමේන්තු…

දෙමව්පියෝ දරුවන්ගේ ජීවිතේ වනසන හැටි

දෙමව්පියන් සහ දරුවන් අතර බැඳීම මිනිස්සුන්ට විතරක් සීමා වුණු දෙයක් නෙවෙයි.…