Artwork for revisiting-sri-lankas-hotels - top banner 1
Artwork for day-outing-under-rs-3000 - top banner 2

All Features

ලාබෙට.. ෆිල්ම් එකක් බලනවද? මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එකෙන් කනවද?

පහුගිය වතාවරණයත් එක්ක කට්ටියට, ගෙවල්වලටම හිරවෙලා ඉඳල එපා වෙලත්…

When in Nugegoda do as FriMi does

We know offer season is over. But, FriMi's not done with their offers just yet. Here we watch as FriMi come up…

‘පාන් චූන්’ එකේ... රස කර කර ඉතිරි කරන්න!

නිවාඩු දවස් ටිකට හන්දියෙ බේකරිය නම් වහලා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා.…

Where To Eat This Weekend (May 17th)

Rain or shine come whatever, we at YAMU make it a livelihood of searching out the best places to eat and share our new found treasures with our readers. So if you are looking for…

The Ultimate Pork Pantheon - 2019

In a city that's swamped with racks, bellies, legs and loins, where’s a pig junkie supposed to even start?   Here's our guide to finding 10 of the best pork dishes in Colombo. Black…

Getting a Loaf Off With FriMi

FriMi's been serving up some of the best deals out there and they're not done just yet.  Here are 3 reasons why you shouldn't bother about carbs…

Coffer; සියලු කාඩ් ඔෆර් එකම ඇප් එකේ!

කොච්චර වුණත්... අපි හැමෝම බලාගෙන ඉන්නෙ අතේ තියෙන කාඩ් එකට ඩිස්කවුන්ට්…

Chocolate Milk Round-Up 2019

Chocolate Milk - the unsung hero, the quencher of everyday thirst, the big brother of vanilla and less quirky than its strawberry sister - let’s talk about it. In my humble opinion,…

Where To Eat This Weekend (May 10th)

It's Friday, have you made your weekend plans? If you haven't, this list can help!  Coffee Club Coffee Club is a new cafe down Fife Road, replacing Bellissimo. With an interesting range of…

Revisiting Sri Lanka's Hotels

(Image courtesy Tomáš Malík on Unsplash) Resplendent was once synonymous with Sri Lanka as a destination to travel to. However, with the recent terrorist…

Mother's Day Events - 2019

Honour your mom, and all she does, including putting up with you for all this time - have a little 'mom and me' time this Sunday (12th), a day…

බත්, පාන්, රොටි එක්ක.. ‘හොඳම පෝක් කරි’ අඩුම ගාණට කන්න කියාපු කඩ 6ක්

කාලෙකට පස්සෙ ඉතින්.. අපි කල්පනා කළේ, අපේ කෑම යාළුවන්ට අලුත් අලුත් දේවල් ටිකක්…

YAMU's Top 5 Cupcakes - 2019

Even though cupcakes seem single serving, don’t feel ashamed if you can't stop at one. And here we list (in no particular order) a few cupcakes that have been praised time and time…

The Best Brownies In Town

  Do you know what would put the sunshine back in your life again? (Well... that's only if your sunshine has been missing these days). A brownie. But not any ole…

How To Earn Amma Points With FriMi

Mother's Day is upon us. Thanks to all those golden children on the radio, the pressure's starting to kick in. But worry not friends, FriMi's on its way to save the day. Show your…

අම්මාවරුන්ගේ දවසට අම්මාට ආදරය දෙන්න.. හොඳම ක්‍රමය!

අත ළඟම එන අම්මාවරුන්ගේ දවස මැයි 12, මේ අවුරුද්දෙ ඉරිදා දවසක…

Upscaling to the Golden Child: The UYAMU Edition

To those of you who aren't aware yet - Mother's Day is on Sunday. Yes, you may panic now.  Mothers Day is the toughest day to be the 'Useless Child'. As a…

An Encounter of Popsicles

We here at YAMU love our taste-offs. And what's there not to love? A dozen of the same kind of food on a single table, which would probably destroy our love for…

YAMU's Top 5 Dishes for April - 2019

Yet another month of 2019 ends here. Throughout this month, we managed to gobble down some good food, from a bunch of newly opened spots. So here are our top…

United and strong

Sri Lanka's startup society has come together in creating a platform via GoFundMe with the intention of fundraising. This platform has opened a window for local…

Where To Get Ramen In CMB

Japan is a country of interesting history and colourful culture. Their food has an exotic vibe to it, and in Sri Lanka, we have many places that we can get a taste of it.  Among…

විපතට පත් සහෝදර ජනතාවගේ සහයට එකතු වෙමු!

පාස්කු දින ප්‍රහාරයෙන් විපතට පත් අයට උදව්කරන්න කැමති නම්, මේ…

10 Foods to Beat The Heat

The combination of global warming and a Sri Lankan summer is as close to a decision made by the devil as possible. But, we're Sri Lankan, we tend to power through…

Places To Donate - #EasterSundayAttackSL Relief; An SOS Calling To The Public

Within the past couple of days, we've witnessed one of the worst days in our very lengthy history.  Here's how you can help. The following…