Uber Sri Lanka.

Uber Sri Lanka does NOT have a phone number. To contact them, please email support@uber.com

Uber ශ්‍රී ලංකා සඳහා දුරකථන අංකයක් නොමැත. ඔවුන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට නම් support@uber.com වෙත ඊමේල් කරන්න.


Uber is finally in Sri Lanka. The cab-hailing app is already world famous, and now it works in Colombo. We tried it out and it works pretty well, though it is a bit expensive.

The App

Signing Up

The Uber app is the same app you would use anywhere else in the world. You can also use their mobile web page, but why. Once you have the app you can sign in via Facebook or email. Their setup process then takes a bit longer than usual because you have to input payment details to use the app at all. 

This means that you must have a credit or VISA/Master enabled debit card to use the app. There is no cash option available here. This is convenient for using the app, but leaves out a fair amount of people. You have to enter your payment information before you start, after which it seems to be stored.

Then you have to confirm your phone number with a PIN that gets SMS’ed to you. This process actually messed up for me and I found the sign-up process annoying, but once it’s over using the app is pretty easy.

Using The App

As you can see above, they have cars available in Colombo. From where I ordered it felt like the cars were far away, but mine arrived in 12 minutes (ordered at 10:33, it arrived around 10:45). But I’m getting ahead of myself. To order you need to setup the pickup location, which it should generally pick up from GPS. The GPS is pretty good, otherwise you move the pin around by hand. This part basically just works.

Once you order you get the driver details and location and you can see them coming in your direction. My driver called once for a bit of directions, but he basically knew where he was. You can also input your destination.

The Ride

I got picked up in a fairly ordinary Prius. This is basically like most other car cab services. It wasn’t especially clean or fancy, it was just a car. The driver was quite nice and spoke excellent English, and knew where to go after telling him just once.

The fun part of the experience is that, at the end, you just get out. The ride is just charged to your card. The annoying part is that you don’t know what you’re paying until you get the receipt (or at least I didn’t).

The Bill

Lo an behold, I didn’t pay for my cab at all. In this early period you can enter the code UBERINCMB for a Rs. 500 discount. Which in my case was more than the fare. Now let’s break down the fare.

It’s a base fare of Rs. 100 plus Rs. 50 per kilometer. The controversial thing they’re doing is charging you Rs. 2 per minute no matter what. My ride took 15 minutes so that was about Rs. 30 just there. This was a trip across town, but if you spend an hour getting home after work, you’ll be spending Rs. 120 just on time. 

Overall, my total fare was Rs. 347 for Uber. Coming back, I took a trishaw which cost Rs. 160. So I paid almost Rs. 200 more for the experience. 

The Experience

The app experience was good but the vehicle was basically just a normal cab. Other cab companies have a lot of Priuses and this was just another one. It wasn’t dirty or smelly, but it wasn’t especially clean either. The driver was very nice and spoke good English. What really sets the experience apart is that it’s cashless, which is pretty cool, but you also don’t know what you’re paying, which is disconcerting.

Personally, I still prefer trishaws for trips where I’m alone (try PickMe for a great app experience). Uber seems like it would be good for going out with a group. For one person it’s a bit expensive, though it is nice being able to take phone calls in relative comfort.

Conclusion

Uber is globally successful and it seems unlikely that it will somehow fail in Colombo. For the target market (people with credit cards who want cars) it provides a pretty solid experience, though people who are more price conscious would be advised to stick to trishaws and local ride-hailing apps like PickMe.


For Drivers

We’ve been getting a lot of queries from drivers on how to sign up for Uber. It seems like a pretty straightforward process: you send an email to support@uber.com and they send you this response:

It looks like you wish to sign up as driver. Happy to help.

Uber is a technology platform that connects drivers with riders through a smartphone app. Uber is evolving the way the world moves. By seamlessly connecting riders to drivers through our apps, we make cities more accessible, opening up more possibilities for riders and more business for drivers. From our founding in 2009 to our launches in over 300 cities today, Uber’s rapidly expanding global presence continues to bring people and their cities closer.

You can check out how the app works by watching this short video and sign up for an account at uber.com/go.

Download the Uber app from the iTunes App Store, Google Play Store or Blackberry App World. You can also visit uber.com/app from your device to be redirected to the correct place.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Latest.

KAMU.

Your go-to restaurant in Chilaw – Clement’s Chilaw review

By Warsha Dissanayake We visited Clements brand new outlet based in Chilaw towards the evening

Kamu

Holy crepes at Crepe Runner – Bambalapitiya

By Maryam Rizwan No one does crepes as good as Crepe Runner does. Starting from

Kamu

Don’t chai this at home – Karak review

By Warsha Dissanayake Looking for some downtime?Is it time to take a break off of

Kamu

Nutella-filled goodness at Crepeholics

Crepeholics located in the middle of Mount Lavinia is packed with a variety of crepes

Kamu

Kailasa Street Food Cafe

This place is long overdue and something Colombo needed so bad. Kailasa street food, serving

Kamu

Clement’s Restaurant & Banquet

Walking into the restaurant, you are greeted by some warm smiles and pleasant greetings. Asanka,

Kamu

Trending.

Suriya’s Jai Bhim wins five awards at Studioflicks Film Awards 2021

By MR The Tamil film industry has turned the global spotlights in 2021 for releasing

Trending

5 BlackBerry models we will miss

By Ruchika Seneviratne It truly is an end of an era as BlackBerry has announced

Trending

Elephant House – Feel Good Range

We all grew up eating Elephant House ice cream, whether it was to wrap up

Trending

CINNAMON BENTOTA BEACH HOSTS CLASSIC CAR RUN

Cinnamon Bentota Beach added a vintage touch to its award-winning art and architecture during the ‘Classic Car Run’ recently.

Trending

RAMADA COLOMBO: CHRISTMAS MARKET 2021

The Christmas Bells and Bundles at Ramada is a mini wonderland with delectable Christmas goodies

Trending

Yamu Guide.

9 NGOs and Youth Movements to join in 2022

By Hiruni Herath NGOs have somewhat of a bad reputation in Sri Lanka and Youth

Yamu Guide

New shopping experience at the Keells on Lauries Road

Keells is reinventing your shopping experience in the best way possible. Because of the pandemic,

Yamu Guide

5 events to look forward to in 2022

By Tashia Ranasinghe Hello, 2022! Just as much as there is a bunch of holidays

Yamu Guide

8 Indoor Sports Outlets in Colombo

By Warsha Dissanayake Looking to let off some steam after a crazy day or week

Yamu Guide

7 Cuisines in 7 Days

By RD We are always on the lookout for exotic new flavors, that probably is

Yamu Guide

5 Places to cycle in Sri Lanka

By RD “The Bicycle is a curious vehicle. Its passenger is its engine”- John Howard,

Yamu Guide

සිංහල.

ලොව බිහිසුනුම දාම ඝාතිකාවන් (Woman serial killers) 10 දෙනෙක්

By Yesha Fernando කාන්තාවන් කිව්වම හැමවෙලාවෙම වගේ අපේ ඔලුවේ මැවෙන්නේ හරි සංවේදී, ආදරණීය පිරිසක්. ලෝකයේ

Sinhala

2022 සැමරුම හොඳටම කරපු රටවල් 10 ක්  

By Yesha Fernando මරණය, කුසගින්න, විරැකියාව, ආර්ථික අවපාතය, දේශපාලන අර්බුද යනාදී ගෝලීය දුෂ්කරතා රැසක් මැදින්

Sinhala

හොරු අතරට අලුතින් එක් වූ “ජංගි හොරා”

By Yesha Fernando මෙරට සියලු ආකාර හොරු අතරට එක්වූ අලුත්ම හොරා "ජංගි හොරා" යි. මෙකී

Featured Sinhala

Squid Game අපට කියා දෙන ජීවිත පාඩම් 6 ක්

ත්‍රාසය, ශෝකය, කුතුහලය වගේම මෙයට වඩා තවත් බොහෝ ජීවිත පාඩමුත් Squid Game කථාංග නවයට ඇතුළත්.

Sinhala Slider

පිස්සුම නව අවුරුදු සිරිත් විරිත් 6 ක්

එහෙනම් කට්ටියම තමන්ගේම ක්‍රමේකට 2022 පිළිගන්න ලේස්ති වෙමු.

Sinhala Trending