Artwork for Coke with food - top banner
Artwork for FOOD DELIVERY DURING COVID-19 CURFEW HOURS TOP BANNER 2
Artwork for PMF essentials sbb 2

5/5

Life Food

31 Perahara Mawatha, Colombo 03


A cosy café that dishes out healthy and yummy food and drinks: kurakkan roast paan sandwiches, salads, granola, juices and the likes.අපි ලයිෆ් ෆුඩ් එකට යද්දි රෑ 8ට විතර ඇති. බේරෙ වැවට එහාපැත්තෙන් කලම්බු සිටි සෙන්ටර් එකේ පාට පාට ලයිට් එළිය වැවේ වතුරට වැටිලා දිලිසෙනවා. සීතල හුළගට, අපි වාඩි වුණු දෙවෙනි තට්ටුවේ ජනේලෙ ගාව වැනෙන ගහේ අතු අතරින් එන ඒ ලයිට් එළිය පේන මේසෙක අපි වාඩිවුණා.

ලයිෆ් ෆුඩ් කියන්නෙ බේරේ වැව ගාව පෙරහැර පාරේ තියෙන හෙල්ති කැෆේ එකක්. හැබැයි හෙල්ති වුණාට රහේ අඩුවක් නෑ.

කෑම

අපි කන්න ගත්තෙ යෝ-ගෝ ක්‍රන්ච් (රු. 850) එකයි, මෙක්සියෝලි (රු. 1450) එකයි, චිකන් ෆ්‍රයිඩ් ලයිස් (රු. 1390) එකයි. ඔව් ඔව්, ‘ලයිස්’ තමයි; ෆ්‍රයි කරපු පච!

බොන්න ගත්තා මැංගෝ බූස්ටර් (රු. 460) එකකුයි, සුපර් ජින්ජර් (රු. 390) එකකුයි.

මැංගෝ බූස්ටර් එකේ තියෙන්නෙ අඹයි, පැෂන් ෆෘටුයි, ඉඟුරුයි. සුපර් ජින්ජර් එකේ එන්නෙ දෙහියි ඉඟුරුයි.‍ දෙකම මරු!  මැංගෝ බූස්ටර් එක හොඳට උකුවට තියෙනවා. ලොකු ඉඟුරු රහක් නම් නෑ; අඹ සහ පැෂන්ෆෘට් රහ තමයි එන්නෙ. සුපර් ජින්ජර් එකේ නම් දෙහි ඉඟුරු රස දෙකම ගානට.

වෙලාව රෑ අටත් පහුවෙලා වුණාට මොකද අපි මේගොල්ලන්ගෙ ඕල් ඩේ බ්‍රෙක්ෆස්ට් මෙනු එකේ තියෙන යෝ-ගෝ ක්‍රන්ච් එකකුත් ගත්තා. හෝම්මේඩ් ග්‍රැනෝලාවලට ඇපල් ස්ටූ, ග්‍රීක් යෝගට් සහ  පීනට් බටර් එකතු වුණාම ඉතිං රහ ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑනේ.

ෆ්‍රයිඩ් ලයිස් බැලූබැල්මට  සාමාන්‍ය ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් වගේ ම තමයි. වෙනසකට තියෙන්නෙ මේකේ බත හදන්නෙ හාල්වලින් නෙවෙයි; ගෝවා මල්වලින්. ගෝවා මල්වලින් හදපු බතට සුදුලූනු රහත් එකතුවෙලා එද්දි එකපාරට තේරෙන්නෙත් නෑ  මේ සාමාන්‍ය බත් නෙවෙයි කියලා. කැරට් ලූනු එහෙමත් හොඳට වැටිලා තියෙන නිසා චිකන් එකත් එක්ක කලවම්කරල ගත්තම “ඇත්ත” ෆ්‍රයිඩ්රයිස් එකකට වඩා රසයි.

කොරියන්ඩර් රයිස් එක්ක චිකන්, ග්වකමෝලි, සල්සා, බීන්ස්, සලාද කොළත් එක්ක තක්කාලි ඩ්‍රෙසින් එකකුත් එක්ක එන මෙක්සියෝලි එක කියන්නෙ තනිකර ම එකිනෙකට වෙනස් රස ගානක එකතුවක්. ග්වකමෝලියේ අලිපේර රසත් එක්ක සල්සා එකෙයි තක්කාලි ඩ්‍රෙසින් එකේ ටැංජි රහයි, බීන් එකත් එක්ක, හොඳට මෙක්සිකන් ස්පයිසස් දාලා හදපු චිකන් එකයි, ළාවට කොරියන්ඩර් දාපු බතයි ආවම ඉතිං තව මොනවද?

තැන

පහළ තට්ටුව පොඩ්ඩක් බිසී වගේ නිසා අපි වාඩි වුණේ දෙවෙනි තට්ටුවේ. කලිනුත් කීව වගේ රෑට නම් මෙතන පට්ට. ලොකු ඉඩකඩක් නම් නෑ; මේස දෙක තුනයි තියෙන්නෙ. හැබැයි ඇතුළේ මිනිමල් ඩිසයින් එක වගේම ජනේලෙන් එළියෙ තියෙන ගහයි, එහා පැත්තෙ තියෙන බේරෙ වැවයි, වැවට එහායින් එන ලයිට් එළියයි එකතු වුණාම අමුතු මූඩ් එකක් හැදෙනවා.

සර්විස් එකත් ඉක්මන්. ඒ වගේ ම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි.

අවසාන වශයෙන්

ගාන පොඩ්ඩක් වැඩි වුණාට මෙතන කෑමබීම නම් පට්ට! අනිත් එක හෙල්ති කියල ලුණු, මිරිස් නැතුව දියරහට කන්න ඕනත් නෑනේ.


TIP

You may want to bring a jumper with you, the A/C is usually running full blast.

Address

31 Perahara Mawatha, Colombo 03

Directions

This is just at the turn-off to Alwis Place, opposite the Beira Lake.

Contacts

Facebook E-Mail Instagram

Report Inaccuracy
Similar Places

User Reviews
G
9

3/5

0

GayanP

It's on the corner of Perehara Mawatha and Alvis place and is three incredibly small spaces on three floors. The decor is quaint, pretty and calming with an air of a casual western cafe. The ground floor is too noisy, hot and smelly due to cooking. The 2 upper floors have a relaxing view of the Beira lake. There is free Wifi and air conditioning.

The food is presented as healthy and it is fusion food. Grilled sandwiches on Kurakkan bread at around Rs 800/- is the staple and the most substantial item on the menu. There are also some grilled seafood and bowls of assorted veggies and stuff at around Rs. 1,500/- as mains. It's good for vegetarians but nothing very exciting about the food. There is no meat at all on the menu. Rice and pasta (even organic red rice and rice pasta) seem to have been labelled as unhealthy and kept off the menu. They don't serve alcohol and they don't allow you to bring in even a bottle of wine.

However, there are some very refreshing juice blends freshly blended, combining unexpected ingredients at around Rs. 400/- for a jam jar mug. they come with a very eco friendly paper straw. Unsealed bottles of water with labels that say "Kangen Water" with a ph value of 7 are served without a charge.

The Prices are absolutely honest. The price on the menu is what you actually pay. They don't pad up the bill with 30% small print taxes and service charges as some dishonest restaurants in Colombo do.

The desserts are bought from Bellissima in Attidiya and are limited to the five Biscuit puddings sold by them. They come in a very small single serve bottle at Rs 500/- each and some of the 5 flavours are out of stock. How this very indulgent dessert fits in with the so called Healthy menu of Life Food is a puzzle.

The staff appear to be over stretched and some are outright grumpy and the service is grudging and poor. Probably they are the cooks who are expected to multi task as waiters and cashiers as well. They ask you to come over to the counter to place your order without coming to your table. The juices and the food takes quite awhile to come and is cold when served. No cloth napkins and even the paper tissues are dispensed very stingily, only one or two at a time. Basically you are expected to use the much handled single tissue that has been wrapped around your set of cutlery.

They are open 11 am to 11pm. It's OK for a snack when killing some time in that area but its far too tightly packed for catching up with friends, discussions or family dining.

Avatar for Malinthe
21

2/5

1

Malinthe

Tried the Suu Kyi. Wasn't impressed. A very one dimensional broth and lackluster accompaniments. I expected more, especially due to the price you're paying. My friend's dish wasn't any better. It actually looked very unappetizing and contained not so fresh ingredients. Don't think I'd return.

D
1

5/5

0

Damith Kumara Dunuwela

Wonderful place to have healthy snack…

G
9

3/5

0

GayanP

It's on the corner of Perehara Mawatha and Alvis place and is three incredibly small spaces on three floors. The decor is quaint, pretty and calming with an air of a casual western cafe. The ground floor is too noisy, hot and smelly due to cooking. The 2 upper floors have a relaxing view of the Beira lake. There is free Wifi and air conditioning.

The food is presented as healthy and it is fusion food. Grilled sandwiches on Kurakkan bread at around Rs 800/- is the staple and the most substantial item on the menu. There are also some grilled seafood and bowls of assorted veggies and stuff at around Rs. 1,500/- as mains. It's good for vegetarians but nothing very exciting about the food. There is no meat at all on the menu. Rice and pasta (even organic red rice and rice pasta) seem to have been labelled as unhealthy and kept off the menu. They don't serve alcohol and they don't allow you to bring in even a bottle of wine.

However, there are some very refreshing juice blends freshly blended, combining unexpected ingredients at around Rs. 400/- for a jam jar mug. they come with a very eco friendly paper straw. Unsealed bottles of water with labels that say "Kangen Water" with a ph value of 7 are served without a charge.

The Prices are absolutely honest. The price on the menu is what you actually pay. They don't pad up the bill with 30% small print taxes and service charges as some dishonest restaurants in Colombo do.

The desserts are bought from Bellissima in Attidiya and are limited to the five Biscuit puddings sold by them. They come in a very small single serve bottle at Rs 500/- each and some of the 5 flavours are out of stock. How this very indulgent dessert fits in with the so called Healthy menu of Life Food is a puzzle.

The staff appear to be over stretched and some are outright grumpy and the service is grudging and poor. Probably they are the cooks who are expected to multi task as waiters and cashiers as well. They ask you to come over to the counter to place your order without coming to your table. The juices and the food takes quite awhile to come and is cold when served. No cloth napkins and even the paper tissues are dispensed very stingily, only one or two at a time. Basically you are expected to use the much handled single tissue that has been wrapped around your set of cutlery.

They are open 11 am to 11pm. It's OK for a snack when killing some time in that area but its far too tightly packed for catching up with friends, discussions or family dining.

Avatar for Malinthe
21

2/5

1

Malinthe

Tried the Suu Kyi. Wasn't impressed. A very one dimensional broth and lackluster accompaniments. I expected more, especially due to the price you're paying. My friend's dish wasn't any better. It actually looked very unappetizing and contained not so fresh ingredients. Don't think I'd return.

D
1

5/5

0

Damith Kumara Dunuwela

Wonderful place to have healthy snack…

See 7 Comments