කොළඹ වටේ ඇවිද ඇවිද හිතේ හැටියට කන්න; අතේ තියෙන ගාණට ලොකු ඉතිරියක්!.

ෆ්‍රීමී එකෙන් දෙන ඩිස්කවුන්ට් තොගයක්… මම මේ කල්පනා කළේ.

බලන්න යාළු පහුගිය දවස් ටිකේ නිමි ඇඳුම්, කෑම බීම, සේවා, ඖෂධ වගේ දේවල්වලට ඩිස්කවුන්ට්.

ඊට පස්සෙ මේ සතියේ… වෙන වෙනම ඒෂියන්, කැෆේ, ඩෙසර්ට් සහ වෙනත්, වගේ කෑම බීම සඳහාම වෙන්කරපු තවත් ඩිස්කවුන්ට් තොගයක්.

ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ ඉතින්.

කමක් නෑ ඔන්න පහළින් තියෙනව. එහෙනම් කියවල බලල මතකෙ තියාගන්නකෝ. රවුමක් ගහන වෙලාවක ඕන වෙන්නෙ නැතෑ.


 • ආසියානු
 • කැෆේ
 • අතුරුපස
 • අනෙකුත්

ආසියානු

Dindigul Thalappakatti Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Cafe Asiana

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Elite Indian Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Taste of Asia

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Sulthan Palace

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Fat Wok

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Curry Leaves

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Curry Pot

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Pot Biriyani

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Great Wall Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Momo Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Great Lantern

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Grill Kitchen

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Mathura Express

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

 • ආසියානු
 • කැෆේ
 • අතුරුපස
 • අනෙකුත්

කැෆේ

London House of Coffee

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Monkeybean Cafe

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

The Paddington

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Tasty Caterers

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Tea Avenue

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

The Barnesbury

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Arcadia cafe and Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Baguette

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Holybelly

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

The English Cake Company

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Paan Paan

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Cafe Sociale

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Brew 1867 by Dilmah

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Coffee Bean and Tea Leaf

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Little Star

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

The Royal Bakery

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Sponge

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Pastry Shop

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

 • ආසියානු
 • කැෆේ
 • අතුරුපස
 • අනෙකුත්
අතුරුපස

Roots

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Chocoholics

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Ambrosia

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

 • ආසියානු
 • කැෆේ
 • අතුරුපස
 • අනෙකුත්
අනෙකුත්

Pastamania

 

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Alumka

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Kushmi Foods

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Gihan's Family Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Royal Burger

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Oporto

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

The Burger

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Latest.

KAMU.

Spanish & French fusion restaurant – Hola Bonjour review

Our cloud kitchen revolves around our chef Lucas Francois, who has years of experience in

Kamu Slider

Your go-to restaurant in Chilaw – Clement’s Chilaw review

By Warsha Dissanayake We visited Clements brand new outlet based in Chilaw towards the evening

Kamu

Holy crepes at Crepe Runner – Bambalapitiya

By Maryam Rizwan No one does crepes as good as Crepe Runner does. Starting from

Kamu

Don’t chai this at home – Karak review

By Warsha Dissanayake Looking for some downtime?Is it time to take a break off of

Kamu

Nutella-filled goodness at Crepeholics

Crepeholics located in the middle of Mount Lavinia is packed with a variety of crepes

Kamu

Kailasa Street Food Cafe

This place is long overdue and something Colombo needed so bad. Kailasa street food, serving

Kamu

Trending.

70th anniversary Diplomatic Relations between Sri Lanka and Japan

In commemoration of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Sri Lanka

Trending

Suriya’s Jai Bhim wins five awards at Studioflicks Film Awards 2021

By MR The Tamil film industry has turned the global spotlights in 2021 for releasing

Trending

5 BlackBerry models we will miss

By Ruchika Seneviratne It truly is an end of an era as BlackBerry has announced

Slider Trending

Elephant House – Feel Good Range

We all grew up eating Elephant House ice cream, whether it was to wrap up

Trending

CINNAMON BENTOTA BEACH HOSTS CLASSIC CAR RUN

Cinnamon Bentota Beach added a vintage touch to its award-winning art and architecture during the ‘Classic Car Run’ recently.

Trending

Yamu Guide.

5 home appliances you should upgrade to in 2022 

It is the new year and the COVID-19 pandemic seems to be still lurking around,

Slider Yamu Guide

Style 2022 with these 5 items from Mimosa

By MI Welcoming 2022 with style and elegance Mimosa recently located to 20 Bagatalle Road,

Slider Yamu Guide

5 ways SLASH will help you make more out of 2022!

By Warsha Dissanayake Ever wanted to get the maximum use for the products you are

Yamu Guide

Ten of the Richest Men in the World

By Rahma Rifkhan Custom-designed suits, extravagant cars, luxurious mansions, global fame and a net-worth of

Slider Yamu Guide

9 NGOs and Youth Movements to join in 2022

By Hiruni Herath NGOs have somewhat of a bad reputation in Sri Lanka and Youth

Slider Yamu Guide

New shopping experience at the Keells on Lauries Road

Keells is reinventing your shopping experience in the best way possible. Because of the pandemic,

Yamu Guide

සිංහල.

ලොව බිහිසුනුම දාම ඝාතිකාවන් (Woman serial killers) 10 දෙනෙක්

By Yesha Fernando කාන්තාවන් කිව්වම හැමවෙලාවෙම වගේ අපේ ඔලුවේ මැවෙන්නේ හරි සංවේදී, ආදරණීය පිරිසක්. ලෝකයේ

Sinhala

2022 සැමරුම හොඳටම කරපු රටවල් 10 ක්  

By Yesha Fernando මරණය, කුසගින්න, විරැකියාව, ආර්ථික අවපාතය, දේශපාලන අර්බුද යනාදී ගෝලීය දුෂ්කරතා රැසක් මැදින්

Sinhala

හොරු අතරට අලුතින් එක් වූ “ජංගි හොරා”

By Yesha Fernando මෙරට සියලු ආකාර හොරු අතරට එක්වූ අලුත්ම හොරා "ජංගි හොරා" යි. මෙකී

Featured Sinhala

Squid Game අපට කියා දෙන ජීවිත පාඩම් 6 ක්

ත්‍රාසය, ශෝකය, කුතුහලය වගේම මෙයට වඩා තවත් බොහෝ ජීවිත පාඩමුත් Squid Game කථාංග නවයට ඇතුළත්.

Sinhala

පිස්සුම නව අවුරුදු සිරිත් විරිත් 6 ක්

එහෙනම් කට්ටියම තමන්ගේම ක්‍රමේකට 2022 පිළිගන්න ලේස්ති වෙමු.

Sinhala Trending