හවස් වරුවේ ගොඩ වෙන්න.. 2021 කොළඹ හොඳ ම හයි ටී තියන තැන්.

සැන්ඩ්විච් එකක්, කේක් කෑල්ලක්, රසකැවිල්ලක් හපන ගමන් උණු උණු රස තේ කෝප්පයක් තොල ගාන්න.. ඒ ගමන් යාළුවෙක් දෙන්නෙක් එක්ක පොඩි කයිවාරුවක් ගහන්න.. හොඳම ක්‍රමේ තමා හැන්දෑ වරුවක හයි ටී එකකට එළියට යන්න වෙලාවක් හොයාගන්න එක. කොහොමටත් හැන්දෑ වරුවක් කියන්නෙ තේ කෝප්පයක් නැතුව ගෙවන්න බැරි වෙලාවක් නේ. ඔය හවස තේ පුරුද්ද අපිට ආවෙ බ්‍රිතාන්‍යයන්ගෙන් ලු. දැන් ඉතින් ඒ පුරුද්ද, ඒ කියන්නෙ හවස ‘තේ පුරුද්ද’, අපෙත් ජීවිතේම කොටසක්.

කොලොම්පුරේ හවසට හයි ටී සර්ව් කරන හොඳම තැන්වල ලිස්ට් එකක් අපි හැදුවා. මේ තියෙන්නෙ ඒ ගැන විස්තර.

Hilton Colombo

 • මිල:

 1. දෙන්නෙකුට හයි ටී ප්ලැටර් එක: රු. 3288.  L.A.B. එකේ හැමදාම
 2. එන්ඩ්ලස් හයි ටී බුෆේ: එක්කෙනෙකුට රු. 3188. Graze Kitchen එකේ හැම ඉරිදාම
 • වෙලාව: ප.ව. 12.30 – ප.ව. 2.30 / ප.ව. 3.00 – ප.ව. 5.00

 • වෙන් කරවගන්න: 0112492492

Jetwing Colombo 7

 • මිල:

 1. හයි ටී බුෆේ: එක්කෙනෙකුට රු. 1500. හැම බ්‍රහස්පතින්දාම
 2. දෙන්නෙකුට හයි ටී ප්ලැටර් එක: රු. 1900. බ්‍රහස්පතින්දා හැර හැමදාම
 • වෙලාව: ප.ව. 3.30 – ප.ව. 5.30 (ප්ලැටර්) / ප.ව. 12.00 – ප.ව. 6.00 (බුෆේ) 

 • වෙන් කරවගන්න: 0112550200

rare Bar + Kitchen

 • මිල: එක්කෙනෙකුට රු. 2420

 • වෙලාව: ප.ව. 3.00 සිට

 • වෙන් කරවගන්න: 0766205675

The Lounge (Cinnamon Lakeside)

 • මිල: එක්කෙනෙකුට රු. 2300 (බුෆේ)

 • වෙලාව: ප.ව. 3.00 – ප.ව. 6.00

 • වෙන් කරවගන්න: 0112491956

The Lobby Bar (Galadari)

 • මිල: එක්කෙනෙකුට රු. 1800 (බුෆේ)

 • වෙලාව: ප.ව. 3.30 – ප.ව. 6.00 (බ්‍රහස්පතින්දා සිට ඉරිදා දක්වා)

 • දුරකතන අංක: 0112544544

Tea Avenue

 • මිල:

 1. රෙගියුලර් හයි ටී මෙනු: ප්ලැටර් එකක් රු. 2650
 2. වීගන් හයි ටී මෙනු: ප්ලැටර් එකක් රු. 2650
 • වෙලාව: හැමදාම ප.ව. 12.00 – ප.ව. 6.00 වන් ගෝල්ෆේස් අවුට්ලට් එකේ

 • වෙන් කරවගන්න: 0769693577

The Gardenia Coffee Shop (Ramada)

 • මිල:

 1. රෙගියුලර් ඉංග්ලිෂ් හයි ටී: ප්ලැටර් එකක් රු. 1888
 2. මෝගල් හයි ටී: ප්ලැටර් එකක් රු. 1999
 3. ජැපනීස් හයි ටී: ප්ලැටර් එකක් රු. 2250
 • වෙලාව: ප.ව. 3.00 – ප.ව. 6.00

 • වෙන් කරවගන්න: 0112422001

Tea Lounge (Cinnamon Grand)

 • මිල: ප්ලැටර් එකක් රු. 2500

 • වෙලාව: ප.ව. 3.00 – ප.ව. 6.00

 • වෙන් කරවගන්න: 0112497380, 0772001726

The Verandah (Galle Face Hotel)

 • මිල:

 1. එක්කෙනෙකුට රු. 1400: බුෆේ හෝ Three-tier stand. සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
 2. එක්කෙනෙකුට රු. 1864: බුෆේ හෝ Three-tier stand. සිකුරාදා සිට ඉරිදා දක්වා
 • රු. 1000කට අමතරව වයින් වීදුරු දෙකක් ලබාගන්න පුළුවන්

 • වෙලාව: ප.ව. 4.00 – ප.ව. 6.00

 • වෙන් කරවගන්න: 0769445830, 0112541010

Churros The Kingsbury Hotel

 • මිල: එක්කෙනෙකුට ප්ලැටර් එකක් රු. 2000

 • වෙලාව: ප.ව. 3.00 – ප.ව. 4.30 / ප.ව. 4.30 – ප.ව. 6.00

 • වෙන් කරවගන්න: 0771087720

Water's Edge

 • මිල:

 1. KOBE එකේ ජැපනීස් හයි ටී බුෆේ: වැඩිහිටියෙකුට රු. 3500. කුඩා දරුවෙකුට රු. 1850. හැම මාසෙම අන්තිම ඉරිදාට
 2. රෙගියුලර් හයි ටී බුෆේ: එක්කෙනෙකුට රු. 2400. හැම සතිඅන්තයකම
 • වෙලාව: ප.ව. 3.00 – ප.ව. 6.30

 • වෙන් කරවගන්න: 0777448534, 0775249725, 0773587419

Sapphyr Lounge (Shangri-La Colombo)

 • මිල: 

 1. ආෆ්ටනූන් හයි ටී: ප්ලැටර් එකක් රු. 1950
 2. ශ්‍රී ලංකන් ටී: ප්ලැටර් එකක් රු. 1750
 • වෙලාව: හැමදාම ප.ව. 3.00 – ප.ව. 5.00

 • වෙන් කරවගන්න: 0117888288

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

A Merry fusion of Delights – Christmas Seasonal Menu by t-Lounge, Dilmah.

Christmas came early to Horton Place and in its most delightful phase too! t- Lounge

Highlights Kamu

Marine Spice: Colombo’s Global Fusion Gem

Indulge in a culinary journey at Marine Spice, Colombo's latest Indian-inspired restaurant. Open daily from

Kamu Trending

Oktoberfest 2023 at Hilton Colombo

The oldest and by far, the most authentic of the Oktoberfest is back with a

Highlights Kamu Trending

“Delightful Vegan Feast: Savor the Flavors of Compassion and Health”

Indulge in an expertly crafted meal featuring an amazing array of fresh healthy and delicious

Highlights Kamu

Sri Lankan flavors with a Mexican Twist at Taco Shack

See here Tacos but make it Lankan? A legacy that began in the humble confines

Kamu Test

Keells : Your one-stop destination for quick meals and more

By Shamrina C In the fast-paced world we live in today, convenience is key, especially

Highlights Kamu

Trending.

Courtyard by Marriott Colombo partners with Magzter to become Sri Lanka’s first Smart Reading Hotel

With sustainability increasingly taking centre stage in the hospitality industry, hotel chains worldwide are implementing

Trending

Mount Lavinia Hotel hosted the grand Christmas tree lighting ceremony

Mount Lavinia Hotel hosted the grand Christmas tree lighting ceremony on 26th November 2023. Dignitaries,

Trending

Gary Mehigan: Celebrity Chef and Former MasterChef Australia Judge is finally here in Sri Lanka

Internationally acclaimed Celebrity Chef and former MasterChef Australia judge, Gary Mehigan, has officially arrived in

Trending

Quick Chat with Celebrity Chef Gary Mehigan

Former MasterChef Australia Judge talks about the Culinary Extravaganza awaiting in Sri Lanka! Colombo, 21st

Trending

Unveil the Enchantment of the Tropics: Festive Luxury with Minor Hotels Sri Lanka

An unparalleled host of festive celebrations and getaways await you with Minor Hotels Sri Lanka,

Trending

The most inspired Christmas Tea Gifts from t-Lounge by Dilmah.

Embracing the festive season, and just in time for your Christmas shopping, t-Lounge by Dilmah's

Highlights Trending

Yamu Guide.

Colombo’s Top List of Christmas Events happening in 2023!

Written by: Shamrina Carim Step into the magic of 2023's Christmas Events!  From cozy gatherings

Yamu Guide

Colombo’s Top List of New Year Parties happening in 2023!

Written by: Shamrina Carim As the countdown to the New Year begins, dive into the

Yamu Guide

Colombo’s Top List of Christmas Buffets happening in 2023!

Written by: Shamrina Carim Experience the festive joy in Colombo as we unveil a delectable

Yamu Guide

“Deck the Halls: Christmas Decor Roundup”

“Top 5 Destinations for Your Christmas Shopping Spree.”   Edys.lk: Unwrap the Magic Edys.lk is

Yamu Guide

11 Reasons not to miss Daraz’s 11.11 Mega Sale!

By Shamrina Carim Are you ready for a shopping extravaganza like no other? Daraz's 11.11

Highlights Yamu Guide

Yaal Virindu – Jaffna Food Festival: A Culinary Journey of Joy

In collaboration with My Sister’s Kitchen by Thushara & Danu Innasithamby By Shamrina C Sri

Highlights Yamu Guide