මේ නත්තලේ අතේ ගාණට කැමති රහට ක්‍රිස්මස් ‌කේක්.

නත්තල් සමරන නොමරන කාටත් නත්තල් කියද්දි මතක්වෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. නත්තල් සීය, නත්තල් ගස් වගේ දේවලට අමතර ව කනබොන දේවල් කීපයක් තියෙනවා නත්ත්ලට නැතුවම බැරි. බොන දේවල් නම් ගැන නම් ඉතිං අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑනෙ. හැබැයි මෙදා නත්තලට ගෙදර ක්‍රිස්මස් කේක් හදන්න කම්මැලියි වගේ නම් මෙන්න තියෙනවා තැන් ටිකක්, අතේ ගාණට කැමති රහට ගන්න පුළුවන්.

Perera & Sons

කෑල්ලක් – රු. 110

400g – රු. 800

800g – රු. 1600

Bakes by Bella

250g – රු. 875

300g – රු. 1050

150g – රු. 350

1 kg – රු. 3500

දවස් 3කටවත් කලින් ඕඩර් කරන්න.
 

The English Cake Company

1 kg බ්‍රැන්ඩි සමග – Rs 3900

1 kg බ්‍රැන්ඩි නැතුව  – රු. 3300
 

Ambrosia

500g – රු. 2200

Aunty Cynthia's


කෑල්ලක් – රු. 175 (ආනයනික අමුද්‍රව්‍ය), රු. 135 ( දේශීය අමුද්‍රව්‍ය)

1 kg – රු. 3500 ( ආනයනික අමුද්‍රව්‍ය), රු. 2500 (දේශීය අමුද්‍රව්‍ය)
 

Divine

කෑල්ලක් – ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් එකත් එක්ක: රු. 190, ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් නැතුව: රු. 180

500g – ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් එකත් එක්ක: රු. 1800, ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් නැතුව: රු. 1700

Sponge

කෑල්ලක් – ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් එකත් එක්ක: රු. 280, ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් නැතුව: රු.  240

1 kg – ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් එකත් එක්ක: රු. 4400, ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් නැතුව: රු. 3600

Sen Saal

කෑල්ලක් – රු. 180

1 kg – රු. 2150

Dolly’s

කෑල්ලක්:  2 x 1- රු. 140, 2 x 2 – මර්සිපැන් සමග – රු. 180

400g – රු. 1150

Mrs. Qyun’s

කෑල්ලක් – 100g රු. 300

1 kg – රු. 3000 (ඩෙකරේෂන් නැතුව)       

1kg – රු. 3500 ( ඩෙකරේෂන් සමග)

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Marine Spice: Colombo’s Global Fusion Gem

Indulge in a culinary journey at Marine Spice, Colombo's latest Indian-inspired restaurant. Open daily from

Kamu Trending

Oktoberfest 2023 at Hilton Colombo

The oldest and by far, the most authentic of the Oktoberfest is back with a

Highlights Kamu Trending

“Delightful Vegan Feast: Savor the Flavors of Compassion and Health”

Indulge in an expertly crafted meal featuring an amazing array of fresh healthy and delicious

Highlights Kamu

Sri Lankan flavors with a Mexican Twist at Taco Shack

See here Tacos but make it Lankan? A legacy that began in the humble confines

Kamu Test

Keells : Your one-stop destination for quick meals and more

By Shamrina C In the fast-paced world we live in today, convenience is key, especially

Highlights Kamu

Exploring rich Italian Pasta and Pizza at Penne

By Sahasni Gamage Ambiance Penne Colombo offers a captivating aesthetic ambiance with soft, ambient lighting

Highlights Kamu

Trending.

Courtyard by Marriott Colombo partners with Magzter to become Sri Lanka’s first Smart Reading Hotel

With sustainability increasingly taking centre stage in the hospitality industry, hotel chains worldwide are implementing

Trending

Mount Lavinia Hotel hosted the grand Christmas tree lighting ceremony

Mount Lavinia Hotel hosted the grand Christmas tree lighting ceremony on 26th November 2023. Dignitaries,

Trending

Gary Mehigan: Celebrity Chef and Former MasterChef Australia Judge is finally here in Sri Lanka

Internationally acclaimed Celebrity Chef and former MasterChef Australia judge, Gary Mehigan, has officially arrived in

Trending

Quick Chat with Celebrity Chef Gary Mehigan

Former MasterChef Australia Judge talks about the Culinary Extravaganza awaiting in Sri Lanka! Colombo, 21st

Trending

Unveil the Enchantment of the Tropics: Festive Luxury with Minor Hotels Sri Lanka

An unparalleled host of festive celebrations and getaways await you with Minor Hotels Sri Lanka,

Trending

The most inspired Christmas Tea Gifts from t-Lounge by Dilmah.

Embracing the festive season, and just in time for your Christmas shopping, t-Lounge by Dilmah's

Highlights Trending

Yamu Guide.

“Deck the Halls: Christmas Decor Roundup”

“Top 5 Destinations for Your Christmas Shopping Spree.”   Edys.lk: Unwrap the Magic Edys.lk is

Yamu Guide

11 Reasons not to miss Daraz’s 11.11 Mega Sale!

By Shamrina Carim Are you ready for a shopping extravaganza like no other? Daraz's 11.11

Highlights Yamu Guide

Yaal Virindu – Jaffna Food Festival: A Culinary Journey of Joy

In collaboration with My Sister’s Kitchen by Thushara & Danu Innasithamby By Shamrina C Sri

Highlights Yamu Guide

Where to buy the iPhone 15 in Colombo

By Shamrina Carim If you're on the hunt for the latest iPhone 15 in Colombo,

Highlights Yamu Guide

Spotting Blue Whales in Mirissa with Chaminda Whale Watching

The whale watching tour in Mirissa Start time: 6:30am Duration: 3-5 hours depending on sightings

Highlights Yamu Guide

The Rise of Plant-Based Diets: Benefits and Challenges

By Shamrina Carim In recent years, plant-based diets have surged in popularity, drawing attention for

Highlights Yamu Guide