මේ නත්තලේ අතේ ගාණට කැමති රහට ක්‍රිස්මස් ‌කේක්.

නත්තල් සමරන නොමරන කාටත් නත්තල් කියද්දි මතක්වෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. නත්තල් සීය, නත්තල් ගස් වගේ දේවලට අමතර ව කනබොන දේවල් කීපයක් තියෙනවා නත්ත්ලට නැතුවම බැරි. බොන දේවල් නම් ගැන නම් ඉතිං අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑනෙ. හැබැයි මෙදා නත්තලට ගෙදර ක්‍රිස්මස් කේක් හදන්න කම්මැලියි වගේ නම් මෙන්න තියෙනවා තැන් ටිකක්, අතේ ගාණට කැමති රහට ගන්න පුළුවන්.

Perera & Sons

කෑල්ලක් – රු. 110

400g – රු. 800

800g – රු. 1600

Bakes by Bella

250g – රු. 875

300g – රු. 1050

150g – රු. 350

1 kg – රු. 3500

දවස් 3කටවත් කලින් ඕඩර් කරන්න.
 

The English Cake Company

1 kg බ්‍රැන්ඩි සමග – Rs 3900

1 kg බ්‍රැන්ඩි නැතුව  – රු. 3300
 

Ambrosia

500g – රු. 2200

Aunty Cynthia's


කෑල්ලක් – රු. 175 (ආනයනික අමුද්‍රව්‍ය), රු. 135 ( දේශීය අමුද්‍රව්‍ය)

1 kg – රු. 3500 ( ආනයනික අමුද්‍රව්‍ය), රු. 2500 (දේශීය අමුද්‍රව්‍ය)
 

Divine

කෑල්ලක් – ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් එකත් එක්ක: රු. 190, ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් නැතුව: රු. 180

500g – ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් එකත් එක්ක: රු. 1800, ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් නැතුව: රු. 1700

Sponge

කෑල්ලක් – ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් එකත් එක්ක: රු. 280, ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් නැතුව: රු.  240

1 kg – ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් එකත් එක්ක: රු. 4400, ආමන්ඩ් ‌පේස්ට් නැතුව: රු. 3600

Sen Saal

කෑල්ලක් – රු. 180

1 kg – රු. 2150

Dolly’s

කෑල්ලක්:  2 x 1- රු. 140, 2 x 2 – මර්සිපැන් සමග – රු. 180

400g – රු. 1150

Mrs. Qyun’s

කෑල්ලක් – 100g රු. 300

1 kg – රු. 3000 (ඩෙකරේෂන් නැතුව)       

1kg – රු. 3500 ( ඩෙකරේෂන් සමග)

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Beyond the Hook: Exploring Totally Hooked’s non-Seafood dishes

By Hashini Pathirana Totally Hooked CMB, as we are all aware, is widely renowned for

Kamu Yamu Guide

The Art of Fusion Cuisine at Mövenpick Hotel

By Vera Wadugodapitiya We walked into Robata Grill, Mövenpick. Instantly, what struck me about the

Highlights Kamu

A Taste of Mexico – Cinnamon Red’s Latest International Cuisine

By Shamrina Carim Every month, Cinnamon Red has come up with an exciting initiative to

Highlights Kamu

A Classical High Tea Encounter with the Coronation at Mount Lavinia Hotel

By Shamrina Carim Mount Lavinia Hotel hosted a casual evening of classic high tea encounters

Highlights Kamu

The Bento Box at Royal Thai, Cinnamon Lakeside

By Hiruni Herath When you step into the Royal Thai Restaurant at Cinnamon Lakeside, you’ll

Highlights Kamu

Totally Hooked – The Ultimate Seafood Destination

It is not a surprise that “Totally Hooked CMB", the talk of the seafood town,

Highlights Kamu

Trending.

Club Hotel Dolphin, Negombo: A Fun-Filled Paradise for Travelers!

Nestled in the picturesque coastal town of Negombo, Sri Lanka, Club Hotel Dolphin by Browns

Trending

Chef Sanjay Brings the Flavours of Our Neighbours to Cinnamon Lakeside Colombo

Colombo, Monday 05th June 2023: Despite Sri Lanka’s proximity to the Indian Sub-Continent and a

Trending

Award Winning Indian Restaurant Junior Kuppanna in Colombo

Junior Kuppanna, opened its newest international branch in Colombo on 25th May 2023. The new

Trending

Hilton Sri Lanka Unveils ‘Enchanting Beginnings’ Wedding Sale

Swoon over exclusive wedding packages in stunning venues for a lifetime of memories Colombo, Sri

Trending

Ramada Colombo’s Exclusive Limited Time Wedding Discount

Book before June 15th and enjoy 25% off Planning the perfect wedding can be an

Trending

The 30th Gratiaen Prize shortlist was announced with the launch of the Gratiaen Trust Young Writers Club

The Gratiaen Trust in association with the John Keells Foundation partnering with the Trust for

Trending

Yamu Guide.

7 Yoga Studios in and around Colombo

By Udaraa Gamage Are you looking for ways to escape from all that hustling and

Highlights Yamu Guide

Beyond the Hook: Exploring Totally Hooked’s non-Seafood dishes

By Hashini Pathirana Totally Hooked CMB, as we are all aware, is widely renowned for

Kamu Yamu Guide

7 Decent BnB spots for under LKR 7500 – Sri Lanka

We all like spending mini vacations at affordable spots to relax or stay on the

Highlights Yamu Guide

7 Places to Dine Under LKR1500 LKR per person

By Udaraa Gamage Are you a foodie looking for budget places to satisfy your taste

Highlights Yamu Guide

The Aesthetics of Club Palm Bay

Club Palm Bay is a hotel located in the heart of a charming fishing village

Yamu Guide

High Tea Affairs at L.A.B by Hilton Colombo

By Hashini Pathirana A little chit chat with your besties, while sipping onto an Iced

Yamu Guide