මනි පිට්ටු හදන හැටි (UYAMU)


ගෙදරදිම මනි පිට්ටු හදාගන්නෙ මෙහෙමයි.

අවශ්‍ය දේවල්:

 • හාල් පිටි ග්‍රෑම් 300
 • ලුණු පොඩ්ඩක්
 • වතුර කෝප්ප ½

හදන විදිය:

 1. හාලි පිටි ග්‍රෑම් 250ක් ගෙන ඊට ලුණු කලවම් කරන්න.
 2. වතුර වත්කරමින් පිටි ගුලියක් වනතුරු හොඳට අනාගන්න.
 3. පිටි ගුලිය පිට්ටු වංගෙඩියකට පුරවා ගන්න.
 4. ඉතිරි හාල් පිටි ටික පෙනේරයට දමා ඒ මතට පිට්ටු මිරිකාගන්න.
 5. පිටි ටික හලාගන්න.
 6. පෙනේරයේ ඉතිරිවන පිට්ටු කෑලි ටික පිට්ටු බම්බුවකට පුරවාගන්න.
 7. විනාඩි 2ක් හුමාලයෙන් තම්බාගන්න.
 8. පිට්ටු බම්බුව බාගෙන පිට්ටු බුරුල්වෙන්න පොල්කිරි ටිකක් දාගන්න.
 9. පිට්ටුව හෙමින් බම්බුවෙන් එළියට ගන්න.

See 1 Comments