ලෝන්ග් වීක්එන්ඩ් එකේ.. රු. 3000ට අඩුවෙන් ඩේ අවුට් එකක්!.

හැමදාම එක විදිහට සුපුරුදු දින චර්යාව ගත කරල ඇති වෙලා ද? ඔෆිස් යනවා ගෙදර එනවා විතරයි.. මේ මොන ජීවිතයක් ද කියල හිතෙනවද? නැත්තං විභාගවලට පාඩම් කරල කරල හොඳ ගණන් ද? තවත් ඇදගෙන යන්න බෑ වගේ දැනෙනවද?

එහෙනං කතා දෙකක් නෑ, ඔයාගෙ ජීවිතේට නිවාඩුවක් ඕන වෙලා.

ලෝන්ග් වීක්එන්ඩ් එකකුත් හෙට අනිද්දා දිහාට එන එකේ ඒ චාන්ස් එක නං අතාරින්න එපා. නිවාඩුවක් දානවට වැඩිය හොඳයි නේ තියන නිවාඩුව පාවිච්චි කරන එක…

ඉතිං මේ කියන්න යන්නෙ ඔයාගෙ නිවාඩුව ගෙවන්න හොඳ ම විදිහ. අතේ තියන ගාණට ඩේ අවුට් එකක් ගත කරන්න මෙන්න මේ තැන්වලින් එකකට යන්න. උපරිම ඕන වෙන්නෙ රු. 3000යි.

Amora Lagoon – Katunayake

එක්කෙනෙකුට: රු. 1850

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ෆ්‍රී බයිට්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, ෆ්‍රී චේන්ජිං රූම්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0764415108

Diyadahara Adventure

එක්කෙනෙකුට: රු. 800 (පැකේජ් බැබ්ලර්), රු. 1750 (පැකේජ් පිජන්)

පැකේජ් එක:

  • පැකේජ් බැබ්ලර් – වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් එක්ක අතුරුපස, රිවර් බාත්, හවස තේ එක්ක කේක්. 

  • පැකේජ් පිජන් – වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් එක්ක අතුරුපස, වයිට් වෝටර් රාෆ්ටිං, ජංගල් ට්‍රෙකිං, කොන්ෆිඩන්ස් ජම්ප්, ස්වාභාවික පූල් එක, ස්වාභාවික ස්ට්‍රීම් රොක් ස්ලයිඩිං, රිවර් බාත්, හවස තේ එක්ක කේක්. 

විශේෂ කොන්දේසි: ඔයාගෙ ඉල්ලීම පරිදි පැකේජ් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියනවා.

දුරකථන: 0761010510

Arie Lagoon – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 2900

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, සෙට් මෙනු/ à la carte (සතියේ දිනවල පමණයි), බුෆේ (සතිඅන්තයේ පමණයි), පූල් එක, හවස තේ/ කෝපි.

විශේෂ කොන්දේසි: ඔයාගෙ ඉල්ලීම පරිදි වෝටර් ස්පෝට්ස් (Jet Water Sports මඟින්) සපයන්න පුළුවන්. ඒකට වෙන ම මුදලක් අය කෙරෙනවා. 

දුරකථන: 0317745745

The Habitat by Asia Leisure – Kosgoda

එක්කෙනෙකුට: රු. 3000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), පූල් එක.

විශේෂ කොන්දේසි: 25 දෙනෙකුට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා ලන්ච් බුෆේ පහසුකම ලබාගන්න පුළුවන්. 

දුරකථන: 0763162648

Ocean Ripples Resort – Wadduwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 1600

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, හවස අයිස්ඩ් කෝපි එක්ක කේක්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්, ක්‍රීඩා (උදා: ක්‍රිකට්), රූම් එකක්.

විශේෂ කොන්දේසි: කණ්ඩායමක අවම වශයෙන් 20 දෙනෙක් ඉන්න ඕන.

දුරකථන: 0776540914

Seagate Hotel – Kalutara

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000 සිට ඉහළට

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, හවස තේ එක්ක කේක්, ක්‍රීඩා (උදා: බීච් වොලිබෝල්).

දුරකථන: 0776824824, 0718755856, 0716856856

The Nature Lover's Resort – Horana

එක්කෙනෙකුට: රු. 2200

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, හවස තේ එක්ක ස්නැක්ස්.

විශේෂ කොන්දේසි: අමතර ක්‍රියාකාරකම් (එයාර් රයිෆල් ෂූටිං, ජංගල් ට්‍රෙකිං) ලබාගන්න පුළුවන්. ඒවට වෙන ම මුදලක් අය කෙරෙනවා. 

දුරකථන: 0770056066, 0777955822, 0342258001

The Beach All Suite Hotel – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 1700 සිට ඉහළට

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්/ ඩිනර්, පූල් එක, හවස තේ එක්ක ස්නැක්ස්.

විශේෂ කොන්දේසි: 15 දෙනෙකුට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0772667667

Earl's Reef – Beruwala

එක්කෙනෙකුට: රු. 2400

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස ස්නැක්ස්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

විශේෂ කොන්දේසි: 15 දෙනෙකුට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0342278400

Kamili Beach Villa – Kalutara

එක්කෙනෙකුට: රු. 2250

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක.

විශේෂ කොන්දේසි: කණ්ඩායමක අවම වශයෙන් 15 දෙනෙක් ඉන්න ඕන.

දුරකථන: 0112812185

Jetwing Lagoon (Jet Water Sports) – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 3800, රු. 4800, රු. 6500

පැකේජ් එක:

  • පූල් එක, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), වෝටර් ස්පෝට්ස් 3ක් – රු. 3800

  • පූල් එක, ලන්ච් (3 කෝස් මීල්), වෝටර් ස්පෝට්ස් 3ක් – රු. 4800

  • පූල් එක, ලන්ච් (බුෆේ),වෝටර් ස්පෝට්ස් 4ක් – රු. 6500

  • බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0777633331

Gloria Grand Hotel – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 1790

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, පූල් එක සහ ජකූසි එක, ලන්ච් (බිරියානි, නාසිගුරන්, ලම්ප්රයිස්), හවස තේ එක්ක කේක්.

විශේෂ කොන්දේසි: රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඉඩ තියනවා. කණ්ඩායමක ඉන්න පුළුවන් අවම ගණන 7 දෙනයි, වැඩිම 12 දෙනයි.

දුරකථන: 0912250771

Ambalama Leisure Lounge – Hanwella

එක්කෙනෙකුට: රු. 1350

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස තේ.

දුරකථන: 0365676876

Lavanga Resort & Spa – Hikkaduwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 2450

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, ග්ලාස් බෝට් සෆාරි හෝ ලගූන් සෆාරි.

විශේෂ කොන්දේසි: 15කට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා චේන්ජිං රූම් එකක්.

දුරකථන: 0770126220, 0770126230

Hotel Topaz Kandy

එක්කෙනෙකුට: රු. 1700

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ/ සෙට් මෙනු, පූල් එක, හවස තේ/ කෝපි.

දුරකථන: 0773344055

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Indulge in Japanese Culinary Bliss at Minori Restaurant

By Sahasni Gamage Nestled within the luxurious Granbell Hotel, Minori Japanese Restaurant offers an unparalleled

Highlights Kamu

Experience flavorful Singaporean delights with a modern twist at Shiok!

By Sahasni Gamage We recently had the pleasure of dining at Shiok Singaporean Restaurant, which

Highlights Kamu

7 Fantastic Pizza Places to Try in Colombo

By Shamrina Carim Colombo, the vibrant capital city of Sri Lanka, is a haven for

Highlights Kamu

High Tea Guide for 2023

You and your friends decide to meet up after your last farewell, get together or

Highlights Kamu

Excel World Legacy Food Court launches Indi-Arabia Menu

By Hashini Pathirana https://www.tiktok.com/@yamusrilanka/video/7252917491427511560 Experience a culinary journey like no other at Excel World's launches

Kamu

A Taste of Jaffna at Flavoured by Cinnamon Red

By Hiruni Herath Flavoured at Cinnamon Red is enclosed by stunning views of the Colombo

Highlights Kamu Uncategorized

Trending.

Radisson Blu Resort Galle recently organized a delightful wine-tasting occasion

Radisson Blu Resort Galle recently hosted a delightful wine-tasting event on September 17th, showcasing an

Trending

Hilton Sri Lanka Collaborates with VOICE Area Federation to Enhance Community Resilience and Combat Hunger

For a brighter and secure Sri Lanka, fostering sustainability via community farms and kitchen programs.

Trending

Galle Face Hotel Presents ‘Yaalpana Santhai’ – A Gastronomic Journey into Jaffna Cuisine

Colombo, Sri Lanka – The Galle Face Hotel, an iconic landmark in Sri Lanka's hospitality

Trending

The Latest MSI Limited-Edition Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport is Available Now

MSI, the world-leading laptop brand, proudly unveiled its latest limited-edition laptop, the Stealth 16 Mercedes-AMG

Highlights Trending

Türkiye Food Festival Unveiled at Courtyard by Marriott Colombo

Colombo, September 4, 2023 - Courtyard by Marriott Colombo, an esteemed member of the Marriott

Trending

A Pho-Nomenal Vietnamese Feast at Cinnamon Grand Colombo

Vietnamese food has made its mark on the global culinary map with favourites such as

Trending

Yamu Guide.

Spotting Blue Whales in Mirissa with Chaminda Whale Watching

The whale watching tour in Mirissa Start time: 6:30am Duration: 3-5 hours depending on sightings

Highlights Yamu Guide

The Rise of Plant-Based Diets: Benefits and Challenges

By Shamrina Carim In recent years, plant-based diets have surged in popularity, drawing attention for

Highlights Yamu Guide

6 Things to Do at One Galle Face

Set against the panoramic backdrop of the Indian Ocean "Colombo’s first prestigious shopping mall is

Highlights Yamu Guide

7 Things to do at Colombo City Center

By Shanali Fernando 1. Shop till you drop A stunning integrated lifestyle destination set in

Highlights Yamu Guide

Wedding Venue List 2023

By Shanali Fernando When envisioning your wedding day, you may find yourself torn between various

Highlights Trending Yamu Guide

8 Places to get an Eid Sawan this Hajj Festival

The Muslims celebrate Hajj globally on the 29th of June, 2023. No doubt, along with

Highlights Yamu Guide