ලෝන්ග් වීක්එන්ඩ් එකේ.. රු. 3000ට අඩුවෙන් ඩේ අවුට් එකක්!.

හැමදාම එක විදිහට සුපුරුදු දින චර්යාව ගත කරල ඇති වෙලා ද? ඔෆිස් යනවා ගෙදර එනවා විතරයි.. මේ මොන ජීවිතයක් ද කියල හිතෙනවද? නැත්තං විභාගවලට පාඩම් කරල කරල හොඳ ගණන් ද? තවත් ඇදගෙන යන්න බෑ වගේ දැනෙනවද?

එහෙනං කතා දෙකක් නෑ, ඔයාගෙ ජීවිතේට නිවාඩුවක් ඕන වෙලා.

ලෝන්ග් වීක්එන්ඩ් එකකුත් හෙට අනිද්දා දිහාට එන එකේ ඒ චාන්ස් එක නං අතාරින්න එපා. නිවාඩුවක් දානවට වැඩිය හොඳයි නේ තියන නිවාඩුව පාවිච්චි කරන එක…

ඉතිං මේ කියන්න යන්නෙ ඔයාගෙ නිවාඩුව ගෙවන්න හොඳ ම විදිහ. අතේ තියන ගාණට ඩේ අවුට් එකක් ගත කරන්න මෙන්න මේ තැන්වලින් එකකට යන්න. උපරිම ඕන වෙන්නෙ රු. 3000යි.

Amora Lagoon – Katunayake

එක්කෙනෙකුට: රු. 1850

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ෆ්‍රී බයිට්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, ෆ්‍රී චේන්ජිං රූම්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0764415108

Diyadahara Adventure

එක්කෙනෙකුට: රු. 800 (පැකේජ් බැබ්ලර්), රු. 1750 (පැකේජ් පිජන්)

පැකේජ් එක:

  • පැකේජ් බැබ්ලර් – වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් එක්ක අතුරුපස, රිවර් බාත්, හවස තේ එක්ක කේක්. 

  • පැකේජ් පිජන් – වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් එක්ක අතුරුපස, වයිට් වෝටර් රාෆ්ටිං, ජංගල් ට්‍රෙකිං, කොන්ෆිඩන්ස් ජම්ප්, ස්වාභාවික පූල් එක, ස්වාභාවික ස්ට්‍රීම් රොක් ස්ලයිඩිං, රිවර් බාත්, හවස තේ එක්ක කේක්. 

විශේෂ කොන්දේසි: ඔයාගෙ ඉල්ලීම පරිදි පැකේජ් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියනවා.

දුරකථන: 0761010510

Arie Lagoon – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 2900

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, සෙට් මෙනු/ à la carte (සතියේ දිනවල පමණයි), බුෆේ (සතිඅන්තයේ පමණයි), පූල් එක, හවස තේ/ කෝපි.

විශේෂ කොන්දේසි: ඔයාගෙ ඉල්ලීම පරිදි වෝටර් ස්පෝට්ස් (Jet Water Sports මඟින්) සපයන්න පුළුවන්. ඒකට වෙන ම මුදලක් අය කෙරෙනවා. 

දුරකථන: 0317745745

The Habitat by Asia Leisure – Kosgoda

එක්කෙනෙකුට: රු. 3000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), පූල් එක.

විශේෂ කොන්දේසි: 25 දෙනෙකුට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා ලන්ච් බුෆේ පහසුකම ලබාගන්න පුළුවන්. 

දුරකථන: 0763162648

Ocean Ripples Resort – Wadduwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 1600

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, හවස අයිස්ඩ් කෝපි එක්ක කේක්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්, ක්‍රීඩා (උදා: ක්‍රිකට්), රූම් එකක්.

විශේෂ කොන්දේසි: කණ්ඩායමක අවම වශයෙන් 20 දෙනෙක් ඉන්න ඕන.

දුරකථන: 0776540914

Seagate Hotel – Kalutara

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000 සිට ඉහළට

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, හවස තේ එක්ක කේක්, ක්‍රීඩා (උදා: බීච් වොලිබෝල්).

දුරකථන: 0776824824, 0718755856, 0716856856

The Nature Lover's Resort – Horana

එක්කෙනෙකුට: රු. 2200

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, හවස තේ එක්ක ස්නැක්ස්.

විශේෂ කොන්දේසි: අමතර ක්‍රියාකාරකම් (එයාර් රයිෆල් ෂූටිං, ජංගල් ට්‍රෙකිං) ලබාගන්න පුළුවන්. ඒවට වෙන ම මුදලක් අය කෙරෙනවා. 

දුරකථන: 0770056066, 0777955822, 0342258001

The Beach All Suite Hotel – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 1700 සිට ඉහළට

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්/ ඩිනර්, පූල් එක, හවස තේ එක්ක ස්නැක්ස්.

විශේෂ කොන්දේසි: 15 දෙනෙකුට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0772667667

Earl's Reef – Beruwala

එක්කෙනෙකුට: රු. 2400

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස ස්නැක්ස්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

විශේෂ කොන්දේසි: 15 දෙනෙකුට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0342278400

Kamili Beach Villa – Kalutara

එක්කෙනෙකුට: රු. 2250

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක.

විශේෂ කොන්දේසි: කණ්ඩායමක අවම වශයෙන් 15 දෙනෙක් ඉන්න ඕන.

දුරකථන: 0112812185

Jetwing Lagoon (Jet Water Sports) – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 3800, රු. 4800, රු. 6500

පැකේජ් එක:

  • පූල් එක, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), වෝටර් ස්පෝට්ස් 3ක් – රු. 3800

  • පූල් එක, ලන්ච් (3 කෝස් මීල්), වෝටර් ස්පෝට්ස් 3ක් – රු. 4800

  • පූල් එක, ලන්ච් (බුෆේ),වෝටර් ස්පෝට්ස් 4ක් – රු. 6500

  • බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0777633331

Gloria Grand Hotel – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 1790

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, පූල් එක සහ ජකූසි එක, ලන්ච් (බිරියානි, නාසිගුරන්, ලම්ප්රයිස්), හවස තේ එක්ක කේක්.

විශේෂ කොන්දේසි: රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඉඩ තියනවා. කණ්ඩායමක ඉන්න පුළුවන් අවම ගණන 7 දෙනයි, වැඩිම 12 දෙනයි.

දුරකථන: 0912250771

Ambalama Leisure Lounge – Hanwella

එක්කෙනෙකුට: රු. 1350

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස තේ.

දුරකථන: 0365676876

Lavanga Resort & Spa – Hikkaduwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 2450

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, ග්ලාස් බෝට් සෆාරි හෝ ලගූන් සෆාරි.

විශේෂ කොන්දේසි: 15කට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා චේන්ජිං රූම් එකක්.

දුරකථන: 0770126220, 0770126230

Hotel Topaz Kandy

එක්කෙනෙකුට: රු. 1700

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ/ සෙට් මෙනු, පූල් එක, හවස තේ/ කෝපි.

දුරකථන: 0773344055

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Full’R Burgers is Flipping into Maharagama

by Vimasha Vishvadari If you're on the lookout for the ideal burger spot in the

Kamu

Yi Jing Unveiled: Sri Lanka’s Top Chinese Dining at ITC Ratnadipa Blends Tradition with Modern Flair

By Poornima Bandara Yi Jing Unveiled: Sri Lanka’s Premier Chinese Dining Experience at ITC Ratnadipa

Highlights Kamu

Seafood Watti Rice: A Flavorful Feast from Fathi’s Spice Attic

Watti Rice is a delightful Sri Lankan dish that combines various meats, such as seafood

Highlights Kamu

Shahi Mughal Dastarkhwan — An aromatic journey to the Mughal Era 

By Shamrina Carim From the Royal Kitchens of the Mughal Empire Chef Asif Qureshi, a

Highlights Kamu

Full’R Burgers Crowns Champion in Epic Gojira vs. Kong Burger Challenge

https://www.tiktok.com/@yamusrilanka/video/7371362033113107728 One of Sri Lanka's favorite burger joint, Full'R Burgers, recently concluded its highly anticipated

Kamu

Indulge in the North Indian themed ‘Delhi Bound’ at Harbour Court, The Kingsbury.

Ambience This restaurant offers a sophisticated yet warm ambience, with soft lighting. The bright colored

Highlights Kamu

Trending.

Yaki Maki & Bento at Tenku, Colombo’s Premier Japanese Restaurant

Embark on a celebration of Japanese culinary tradition at Tenku, renowned for its meticulous craftsmanship

Trending

DINIDU: Revolutionising Luxury Jewellery with a New Digital Experience 

DINIDU stands at the forefront of the luxury jewellery space, captivating audiences worldwide through dynamic

Highlights Trending

Stand-Up Music: A Fresh Entertainment Experience Coming to The Traveling Bruncher

In a city renowned for its vibrant arts and culture scene, a new show is

Trending

MAC Cosmetics Debuts Flagship Store In Sri Lanka With Exclusive Lines

MAC lovers rejoice as Exclusive Lines proudly announces the arrival of the world's leading professional

Trending

Mount Lavinia Hotel Celebrates Wellness and Wellbeing with Sunset Yoga Event

In the spirit of wellness and wellbeing, Mount Lavinia Hotel is thrilled to announce a

Trending

Yamu Guide.

10 Places To Celebrate Father’s Day 2024

By Fathima Rukaiya, Father’s Day is a special occasion dedicated to honoring fathers and celebrating

Highlights Yamu Guide

Top 10 Places to Work or Study in Colombo in 2024

By Fathima Rukaiya Hey there! Feeling the walls closing in at home while you work

Highlights Yamu Guide

Celebrate Mother’s Day with Shirohana

by Fathima Rukaiya, Mother's Day, a special occasion to honor mothers and motherhood, is celebrated

Highlights Yamu Guide

Steak Bar: A Grand Sunday Brunch at Kingsbury, Colombo

Written by Shamrina C Welcome to the ultimate brunch experience! Nestled in the heart of

Highlights Kamu Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Him

By Fathima Rukaiya Are you trying to find the perfect way to show your special

Highlights Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Her

Written by Fathima Rukaiya The season of love is upon us once more, and opinions

Highlights Yamu Guide