ලෝන්ග් වීක්එන්ඩ් එකේ.. රු. 3000ට අඩුවෙන් ඩේ අවුට් එකක්!.

හැමදාම එක විදිහට සුපුරුදු දින චර්යාව ගත කරල ඇති වෙලා ද? ඔෆිස් යනවා ගෙදර එනවා විතරයි.. මේ මොන ජීවිතයක් ද කියල හිතෙනවද? නැත්තං විභාගවලට පාඩම් කරල කරල හොඳ ගණන් ද? තවත් ඇදගෙන යන්න බෑ වගේ දැනෙනවද?

එහෙනං කතා දෙකක් නෑ, ඔයාගෙ ජීවිතේට නිවාඩුවක් ඕන වෙලා.

ලෝන්ග් වීක්එන්ඩ් එකකුත් හෙට අනිද්දා දිහාට එන එකේ ඒ චාන්ස් එක නං අතාරින්න එපා. නිවාඩුවක් දානවට වැඩිය හොඳයි නේ තියන නිවාඩුව පාවිච්චි කරන එක…

ඉතිං මේ කියන්න යන්නෙ ඔයාගෙ නිවාඩුව ගෙවන්න හොඳ ම විදිහ. අතේ තියන ගාණට ඩේ අවුට් එකක් ගත කරන්න මෙන්න මේ තැන්වලින් එකකට යන්න. උපරිම ඕන වෙන්නෙ රු. 3000යි.

Amora Lagoon – Katunayake

එක්කෙනෙකුට: රු. 1850

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ෆ්‍රී බයිට්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, ෆ්‍රී චේන්ජිං රූම්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0764415108

Diyadahara Adventure

එක්කෙනෙකුට: රු. 800 (පැකේජ් බැබ්ලර්), රු. 1750 (පැකේජ් පිජන්)

පැකේජ් එක:

  • පැකේජ් බැබ්ලර් – වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් එක්ක අතුරුපස, රිවර් බාත්, හවස තේ එක්ක කේක්. 

  • පැකේජ් පිජන් – වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් එක්ක අතුරුපස, වයිට් වෝටර් රාෆ්ටිං, ජංගල් ට්‍රෙකිං, කොන්ෆිඩන්ස් ජම්ප්, ස්වාභාවික පූල් එක, ස්වාභාවික ස්ට්‍රීම් රොක් ස්ලයිඩිං, රිවර් බාත්, හවස තේ එක්ක කේක්. 

විශේෂ කොන්දේසි: ඔයාගෙ ඉල්ලීම පරිදි පැකේජ් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියනවා.

දුරකථන: 0761010510

Arie Lagoon – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 2900

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, සෙට් මෙනු/ à la carte (සතියේ දිනවල පමණයි), බුෆේ (සතිඅන්තයේ පමණයි), පූල් එක, හවස තේ/ කෝපි.

විශේෂ කොන්දේසි: ඔයාගෙ ඉල්ලීම පරිදි වෝටර් ස්පෝට්ස් (Jet Water Sports මඟින්) සපයන්න පුළුවන්. ඒකට වෙන ම මුදලක් අය කෙරෙනවා. 

දුරකථන: 0317745745

The Habitat by Asia Leisure – Kosgoda

එක්කෙනෙකුට: රු. 3000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), පූල් එක.

විශේෂ කොන්දේසි: 25 දෙනෙකුට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා ලන්ච් බුෆේ පහසුකම ලබාගන්න පුළුවන්. 

දුරකථන: 0763162648

Ocean Ripples Resort – Wadduwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 1600

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, හවස අයිස්ඩ් කෝපි එක්ක කේක්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්, ක්‍රීඩා (උදා: ක්‍රිකට්), රූම් එකක්.

විශේෂ කොන්දේසි: කණ්ඩායමක අවම වශයෙන් 20 දෙනෙක් ඉන්න ඕන.

දුරකථන: 0776540914

Seagate Hotel – Kalutara

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000 සිට ඉහළට

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, හවස තේ එක්ක කේක්, ක්‍රීඩා (උදා: බීච් වොලිබෝල්).

දුරකථන: 0776824824, 0718755856, 0716856856

The Nature Lover's Resort – Horana

එක්කෙනෙකුට: රු. 2200

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, හවස තේ එක්ක ස්නැක්ස්.

විශේෂ කොන්දේසි: අමතර ක්‍රියාකාරකම් (එයාර් රයිෆල් ෂූටිං, ජංගල් ට්‍රෙකිං) ලබාගන්න පුළුවන්. ඒවට වෙන ම මුදලක් අය කෙරෙනවා. 

දුරකථන: 0770056066, 0777955822, 0342258001

The Beach All Suite Hotel – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 1700 සිට ඉහළට

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්/ ඩිනර්, පූල් එක, හවස තේ එක්ක ස්නැක්ස්.

විශේෂ කොන්දේසි: 15 දෙනෙකුට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0772667667

Earl's Reef – Beruwala

එක්කෙනෙකුට: රු. 2400

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස ස්නැක්ස්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

විශේෂ කොන්දේසි: 15 දෙනෙකුට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0342278400

Kamili Beach Villa – Kalutara

එක්කෙනෙකුට: රු. 2250

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක.

විශේෂ කොන්දේසි: කණ්ඩායමක අවම වශයෙන් 15 දෙනෙක් ඉන්න ඕන.

දුරකථන: 0112812185

Jetwing Lagoon (Jet Water Sports) – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 3800, රු. 4800, රු. 6500

පැකේජ් එක:

  • පූල් එක, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), වෝටර් ස්පෝට්ස් 3ක් – රු. 3800

  • පූල් එක, ලන්ච් (3 කෝස් මීල්), වෝටර් ස්පෝට්ස් 3ක් – රු. 4800

  • පූල් එක, ලන්ච් (බුෆේ),වෝටර් ස්පෝට්ස් 4ක් – රු. 6500

  • බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0777633331

Gloria Grand Hotel – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 1790

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, පූල් එක සහ ජකූසි එක, ලන්ච් (බිරියානි, නාසිගුරන්, ලම්ප්රයිස්), හවස තේ එක්ක කේක්.

විශේෂ කොන්දේසි: රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඉඩ තියනවා. කණ්ඩායමක ඉන්න පුළුවන් අවම ගණන 7 දෙනයි, වැඩිම 12 දෙනයි.

දුරකථන: 0912250771

Ambalama Leisure Lounge – Hanwella

එක්කෙනෙකුට: රු. 1350

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස තේ.

දුරකථන: 0365676876

Lavanga Resort & Spa – Hikkaduwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 2450

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ, පූල් එක, ග්ලාස් බෝට් සෆාරි හෝ ලගූන් සෆාරි.

විශේෂ කොන්දේසි: 15කට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා චේන්ජිං රූම් එකක්.

දුරකථන: 0770126220, 0770126230

Hotel Topaz Kandy

එක්කෙනෙකුට: රු. 1700

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් බුෆේ/ සෙට් මෙනු, පූල් එක, හවස තේ/ කෝපි.

දුරකථන: 0773344055

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Latest.

KAMU.

Your go-to restaurant in Chilaw – Clement’s Chilaw review

By Warsha Dissanayake We visited Clements brand new outlet based in Chilaw towards the evening

Kamu

Holy crepes at Crepe Runner – Bambalapitiya

By Maryam Rizwan No one does crepes as good as Crepe Runner does. Starting from

Kamu

Don’t chai this at home – Karak review

By Warsha Dissanayake Looking for some downtime?Is it time to take a break off of

Kamu

Nutella-filled goodness at Crepeholics

Crepeholics located in the middle of Mount Lavinia is packed with a variety of crepes

Kamu

Kailasa Street Food Cafe

This place is long overdue and something Colombo needed so bad. Kailasa street food, serving

Kamu

Clement’s Restaurant & Banquet

Walking into the restaurant, you are greeted by some warm smiles and pleasant greetings. Asanka,

Kamu

Trending.

5 BlackBerry models we will miss

By Ruchika Seneviratne It truly is an end of an era as BlackBerry has announced

Trending

Elephant House – Feel Good Range

We all grew up eating Elephant House ice cream, whether it was to wrap up

Trending

CINNAMON BENTOTA BEACH HOSTS CLASSIC CAR RUN

Cinnamon Bentota Beach added a vintage touch to its award-winning art and architecture during the ‘Classic Car Run’ recently.

Trending

RAMADA COLOMBO: CHRISTMAS MARKET 2021

The Christmas Bells and Bundles at Ramada is a mini wonderland with delectable Christmas goodies

Trending

DANCE THE NIGHT AWAY INTO 2022 AT RAMADA COLOMBO’S BLAST THRU

Dance the night away into 2022 at Ramada Colombo’s Blast Thru

Trending

Yamu Guide.

New shopping experience at the Keells on Lauries Road

Keells is reinventing your shopping experience in the best way possible. Because of the pandemic,

Yamu Guide

5 events to look forward to in 2022

By Tashia Ranasinghe Hello, 2022! Just as much as there is a bunch of holidays

Yamu Guide

8 Indoor Sports Outlets in Colombo

By Warsha Dissanayake Looking to let off some steam after a crazy day or week

Yamu Guide

7 Cuisines in 7 Days

By RD We are always on the lookout for exotic new flavors, that probably is

Yamu Guide

5 Places to cycle in Sri Lanka

By RD “The Bicycle is a curious vehicle. Its passenger is its engine”- John Howard,

Yamu Guide

6 Hotels to Visit in 2022

By Maryam Rizwan The new year calendar year has some really nice long weekends to

Yamu Guide

සිංහල.

ලොව බිහිසුනුම දාම ඝාතිකාවන් (Woman serial killers) 10 දෙනෙක්

By Yesha Fernando කාන්තාවන් කිව්වම හැමවෙලාවෙම වගේ අපේ ඔලුවේ මැවෙන්නේ හරි සංවේදී, ආදරණීය පිරිසක්. ලෝකයේ

Sinhala

2022 සැමරුම හොඳටම කරපු රටවල් 10 ක්  

By Yesha Fernando මරණය, කුසගින්න, විරැකියාව, ආර්ථික අවපාතය, දේශපාලන අර්බුද යනාදී ගෝලීය දුෂ්කරතා රැසක් මැදින්

Sinhala

හොරු අතරට අලුතින් එක් වූ “ජංගි හොරා”

By Yesha Fernando මෙරට සියලු ආකාර හොරු අතරට එක්වූ අලුත්ම හොරා "ජංගි හොරා" යි. මෙකී

Featured Sinhala

Squid Game අපට කියා දෙන ජීවිත පාඩම් 6 ක්

ත්‍රාසය, ශෝකය, කුතුහලය වගේම මෙයට වඩා තවත් බොහෝ ජීවිත පාඩමුත් Squid Game කථාංග නවයට ඇතුළත්.

Sinhala Slider

පිස්සුම නව අවුරුදු සිරිත් විරිත් 6 ක්

එහෙනම් කට්ටියම තමන්ගේම ක්‍රමේකට 2022 පිළිගන්න ලේස්ති වෙමු.

Sinhala Trending