රස පදමටම නම ගිය.. ලෝකයේ සුපිරිම බිරියානි වර්ග 4ක රෙසිපි!.

1. Satrangi Biryani

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: කැරට් ග්‍රෑම් 20යි, බෝංචි ග්‍රෑම් 20යි, බෙල් පෙපර් ග්‍රෑම් 20යි, බ්‍රොකොලි ග්‍රෑම් 20යි, බීට්රූට් ග්‍රෑම් 20යි, සුකිනි ග්‍රෑම් 20-30යි, බාස්මතී ග්‍රෑම් 150යි, ලූනු ග්‍රෑම් 20-30යි, ලුණු, මින්චි, ගිතෙල් ග්‍රෑම් 20යි, කජු ග්‍රෑම් 10යි, කහ, මිරිස් කුඩු, අමු මිරිස්, කරදමුංගු, ගරම් මසාලා, තෙල් මිලි ලීටර් 10යි.

මුලින්ම එළවළු ඔක්කොම කොටුවට කපා ගන්න. ඊට පස්සෙ හාල් ටික තැම්බෙන්න තියන්න කරදමුංගුත් දාලා. ඒ අතරට මැටි වළඳකට කපපු එළවළු, කජු, මිරිස් කුඩු, මින්චි, ලූනු, කහ, අමු මිරිස් දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න. බත ඉදී‌ගෙන එද්දිම ඒකට ගරම් මසාලා දාලා… වතුර හිඳුනට පස්සෙ ගී ටික උඩින් දාන්න දාලා වහලා තියලා, කෑමට ගන්න වෙලාවට බෙදාගන්න!

2. Hyderabadi Biryani

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: මස් කිලෝග්‍රෑම් 1යි, ලුණු, ඉඟුරු, සුදුලූනු, රතු මිරිස්, අමු මිරිස්, ලූනු, කරදමුංගු, කුරුඳු, දුරු, කරාබු නැටි, මින්චි කොළ, ලෙමන්, කිරි ග්‍රෑම් 250යි, බටර්, බාස්මතී ග්‍රෑම් 750යි, තෙල්, බිත්තර, කැරට්, පිපිඤ්ඤා.

පළමුව මස් පොඩියට කපලා පෑන් එකකට දාලා ලුණු, ඉඟුරු, සුදු ලූනු, රතු මිරිස්, අමු මිරිස්, ලූනු, කරඳමුංගු, කුරුඳු, දුරු, කරාබු, මින්චි කොළ සහ දෙහි යුෂ එකතු කරලා ෆ්‍රයි කරන්න. ඊට පස්සෙ බත තැම්බෙන්න තියලා වතුර හිඳීගෙන එද්දිම කිරි, බටර් සහ තෙල් එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරලා, අර කලින් හදාගත්ත පෑන් මික්ෂර් එකත් එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. කවලම් කරලා පැය බාගයක් විතර තැම්බෙන්න ඇරලා… කෑමට ගන්න වෙලාවට තම්බපු බිත්තර, පෙති කපාගත් කැරට්, පිපිඤ්ඤාවලින් සරසන්න.

3. Zaitooni Subz Biryani

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: බාස්මතී හාල්, කොළ ඔලිව්, කළු ඔලිව්, කැරට්, සුකිනි, බිම්මල්, බ්‍රොකෝලි, මුං ඇට, කිරි මිලිලීටර් 50ක්, තෙල්, ලූනු, එනසාල්, කරාබු, කුරුඳු, බේ ලීෆ්, රතු මිරිස්, අච්චාරු පේස්ට්, අමු මිරිස්, කොත්තමල්ලි කුඩු, කහ, ගරම් මසාලා, ලුණු, කොත්තමල්ලි කොළ 2, මින්චි කොළ, ඉඟුරු.

ඉස්සෙල්ලාම උතුරන වතුර පුරවපු භාජනයකට ලුණු සහ හාල් දාලා ඒකටම දාන්න එනසාල්, කරාබු, කුරුඳු, බේ ලීෆ් සහ තෙල් පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සෙ ඒක වහලා බත තැම්බෙන්න තියන්න. ඒ අතරට වෙනමම තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන ලූනු රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගන්න. එළවළුත් රවුම් හෝ කොටු කපලා ලෑස්ති කරගන්න. ඔක්කොම ලෑස්ති වෙන අතරට භාජනයකට යෝගට්, රතු මිරිස්, අච්චාරු පේස්ට්, අමු මිරිස්, කොත්තමල්ලි කුඩු, කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, ගරම් මසාලා, ලුණු සහ ලූනු දාලා මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. හදලා… ඔලිව්, එළවළු සහ බත් ඒකට එකතු කරලා… කිරි, කොත්තමල්ලි කොළ, මින්චි කොළ, ඉඟුරු, ගරම් මසාලා, ලූනු සියල්ල දාලා ඇට වෙන්වෙන ගානට බත ඉදෙනකම් මද ගින්දරේ පිස ගන්න. හැබැයි මතක ඇතුව… කෑමට ගන්න පුංචි රයිතා දීසියකුත් හදාගන්න.

4. Keema Biryani

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: බාස්මතී ග්‍රෑම් 500යි, ආමන්ඩ්, මුද්දරප්පලම්, යෝගට් 1ක්, ගිතෙල්, ලූනු, සුදුලූනු, ඉඟුරු, කොත්තමල්ලි, රතු මිරිස්, ලැම්බ් හෝ මට්න්, කිරි වීදුරුවක්, බටර් ග්‍රෑම් 50ක්, මින්ට් කොළ, ගරම් මසාලා, දුරු, කරඳමුංගු, කුරුඳු, කරාබු, ලුණු

ඉස්සෙල්ලාම හාල් හෝදලා වතුරෙ පෙඟන්න අරින්න. ඒ අතරට දුරු, කොත්තමල්ලි, එනසාල්, කුරුඳු, ගම්මිරිස්, කරාබු කබලෙ බැදගන්න. බැදලා වංගෙඩියෙ කොටලා කුඩු කරගන්න. තව… ආමන්ඩ් ඇට වතුර පොඩ්ඩකින් බ්ලෙන්ඩ් කරලා පේස්ට් එකක් හදාගන්න. මුද්දරප්පලම් හීනියට කපා ගන්න. ඒ වැඩ ටික ඉවර වුනාට පස්සෙ පෑන් එකකට ගී රත් කරලා ඒකට ලූනු දාලා මද ගින්දරේ බැදගන්න. ලූණු බැදීගෙන එද්දි යෝගට්, සුදුලූනු පේස්ට්, ඉඟුරු පේස්ට්, කොත්තමල්ලි කුඩු, කරදමුංගු සහ රතු මිරිස් කුඩු දාලා තව පොඩ්ඩක් බැදගෙන ලිපෙන් බාන්න. වෙනමම භාජනයකට ලැම්බ් හෝ මට්න් තෙලෙන් බැදගන්න ඕන. බැදීගෙන එද්දි ඒකට ලුණු සහ ගරම් මසාලාත් එකතු කරන්න. එකතු කරලා පදමට බැදුනට පස්සෙ වතුර කෝප්පයක් එකතු කරලා, තැම්බෙන්න ඇරලා බාගන්න. බාලා නිවුනට පස්සෙ කිරි, බටර්, ආමන්ඩ් සහ මුද්දරප්පලම් එකතු කරන්න. අන්තිමට පෙඟිච්ච හාල් ටික ලිපේ තියලා බත තම්බගන්න, පදමට ලුණු එහෙමත් එකතු කරලා. තැම්බුණාට පස්සෙ මින්චි කොළ සහ ඉඟුරු එකතු කරලා… අර මුලින් හදාගත්ත මස් මිශ්‍රණය එකතු කරලා හැඳිගාලා, මද ගින්දරෙන් පදමටම පිහලා… කෑමට ගන්නයි තියෙන්නෙ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Full’R Burgers is Flipping into Maharagama

by Vimasha Vishvadari If you're on the lookout for the ideal burger spot in the

Kamu

Yi Jing Unveiled: Sri Lanka’s Top Chinese Dining at ITC Ratnadipa Blends Tradition with Modern Flair

By Poornima Bandara Yi Jing Unveiled: Sri Lanka’s Premier Chinese Dining Experience at ITC Ratnadipa

Highlights Kamu

Seafood Watti Rice: A Flavorful Feast from Fathi’s Spice Attic

Watti Rice is a delightful Sri Lankan dish that combines various meats, such as seafood

Highlights Kamu

Shahi Mughal Dastarkhwan — An aromatic journey to the Mughal Era 

By Shamrina Carim From the Royal Kitchens of the Mughal Empire Chef Asif Qureshi, a

Highlights Kamu

Full’R Burgers Crowns Champion in Epic Gojira vs. Kong Burger Challenge

https://www.tiktok.com/@yamusrilanka/video/7371362033113107728 One of Sri Lanka's favorite burger joint, Full'R Burgers, recently concluded its highly anticipated

Kamu

Indulge in the North Indian themed ‘Delhi Bound’ at Harbour Court, The Kingsbury.

Ambience This restaurant offers a sophisticated yet warm ambience, with soft lighting. The bright colored

Highlights Kamu

Trending.

Yaki Maki & Bento at Tenku, Colombo’s Premier Japanese Restaurant

Embark on a celebration of Japanese culinary tradition at Tenku, renowned for its meticulous craftsmanship

Trending

DINIDU: Revolutionising Luxury Jewellery with a New Digital Experience 

DINIDU stands at the forefront of the luxury jewellery space, captivating audiences worldwide through dynamic

Highlights Trending

Stand-Up Music: A Fresh Entertainment Experience Coming to The Traveling Bruncher

In a city renowned for its vibrant arts and culture scene, a new show is

Trending

MAC Cosmetics Debuts Flagship Store In Sri Lanka With Exclusive Lines

MAC lovers rejoice as Exclusive Lines proudly announces the arrival of the world's leading professional

Trending

Mount Lavinia Hotel Celebrates Wellness and Wellbeing with Sunset Yoga Event

In the spirit of wellness and wellbeing, Mount Lavinia Hotel is thrilled to announce a

Trending

Yamu Guide.

10 Places To Celebrate Father’s Day 2024

By Fathima Rukaiya, Father’s Day is a special occasion dedicated to honoring fathers and celebrating

Highlights Yamu Guide

Top 10 Places to Work or Study in Colombo in 2024

By Fathima Rukaiya Hey there! Feeling the walls closing in at home while you work

Highlights Yamu Guide

Celebrate Mother’s Day with Shirohana

by Fathima Rukaiya, Mother's Day, a special occasion to honor mothers and motherhood, is celebrated

Highlights Yamu Guide

Steak Bar: A Grand Sunday Brunch at Kingsbury, Colombo

Written by Shamrina C Welcome to the ultimate brunch experience! Nestled in the heart of

Highlights Kamu Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Him

By Fathima Rukaiya Are you trying to find the perfect way to show your special

Highlights Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Her

Written by Fathima Rukaiya The season of love is upon us once more, and opinions

Highlights Yamu Guide