කොළඹ තියන හොඳම බුෆේ – 2021.

අතේ තියන ගාණට බඩ පැලෙනකන් කනවා නං ඉතින් බුෆේ තමයි. එක එක රහට එක එක වට්ටෝරුවලට හදපු කෑම ජාති ගොඩකට අන්ලිමිටඩ් ඇක්සෙස් ලබාගන්න නං බුෆේ එකකට ම යන්න ඕනි. එතන තියන කෑම පාර්සල් කරලා ඔතාගෙන යන්න ඔයා ට්‍රයි නොකරන තාක් කල් කවුරුත් ඔයාට කන්න බොන්න කිසිම තහනමක් පනවන්න එන්නෙ නෑ.

ඉතින් අපි මේ කියන්න හදන්නෙ මේ අවුරුද්දෙ කොළඹින් හොයාගන්න පුළුවන් හොඳම බුෆේ ගැන..

The Verandah (Galle Face Hotel)

 • සන්ඩේ බ්‍රන්ච් – පෙ.ව 11.30 – ප.ව 3.00
 • මිල ගණන්:
 1. වැඩිහිටි අයෙකුට – රු. 2625යි, කුඩා දරුවෙකුට – රු. 1313යි.
 2. එක් අයෙකුට රු. 1000කට වයින් වීදුරු දෙකක්.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0112541010/ 0769445830

Central (Shangri-La Colombo)

 • ඩිනර් බුෆේ – බ්‍රහස්පතින්දා සිට ඉරිදා දක්වා, එක් අයෙකුට රු. 3500යි.
 • සන්ඩේ බ්‍රන්ච් බුෆේ – එක් අයෙකුට රු. 3755යි.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0117888288

Harbour Court (The Kingsbury Hotel)

 • ඩිනර් බුෆේ – බ්‍රහස්පතින්දා සිට ඉරිදා දක්වා, ප.ව 6.30 – ප.ව 11.00, එක් අයෙකුට රු. 3700යි.
 • සන්ඩේ බ්‍රන්ච් – පෙ.ව 11.30 – ප.ව 3.00, එක් අයෙකුට රු. 4000යි.
 • කැමති නම් සන්ඩේ බ්‍රන්ච් එක අන්ලිමිටඩ් බබ්ලි බ්‍රන්ච් එකකට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. එක් අයෙකුට රු. 6000යි.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0771087720

The Dining Room (Cinnamon Lakeside)

 • ලන්ච් බුෆේ – බදාදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා, ප.ව 12.00 – ප.ව 3.00, එක් අයෙකුට රු. 2950යි.
 • ඩිනර් බුෆේ – සඳුදා සිට ඉරිදා දක්වා, ප.ව 7.00 – ප.ව 11.00, එක් අයෙකුට රු. 3250යි.
 • පෙබරවාරි 28 දක්වා වලංගුයි.
 • තුන්දෙනෙකු සඳහා ආහාර මිල දී ගත් විට තවත් අයෙකුට ආහාර නොමිලේ.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0112491930

Graze Kitchen (Hilton Colombo)

 • ඩිනර් බුෆේ – අඟහරුවාදා සිට ඉරිදා දක්වා, ප.ව 7.00 – ප.ව 10.30
 • මිල: එක් අයෙකුට රු. 3988යි.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0112492492

Flow (Hilton Colombo Residencies)

 • ලන්ච් බුෆේ – බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල, ප.ව 12.00 – ප.ව 3.00, එක් අයෙකුට රු. 2850යි.
 • ඉතාලි ස්ටයිල් ඩිනර් බුෆේ (Festa Italiana) – සිකුරාදා දිනවල, ප.ව 7.00 – ප.ව 10.30, එක් අයෙකුට රු. 3150යි.
 • ජපන් ස්ටයිල් ඩිනර් බුෆේ (Oshii Wednesdays) – බදාදා දිනවල, ප.ව 7.00 – ප.ව 10.30, එක් අයෙකුට රු. 4500යි.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0771067676

Elevate

 • සතියේ දිනවල ඉන්ටනැෂනල් ලන්ච් බුෆේ – එක් අයෙකුට රු. 1750යි.
 • සෙනසුරාදා ස්පෙෂල් ලන්ච් බුෆේ – එක් අයෙකුට රු. 1950යි.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0766527203

Ports of Call (Taj Samudra)

 • ඩිනර් බුෆේ – ඉරිදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා, එක් අයෙකුට රු. 3200යි.
 • ඩිනර් බුෆේ – සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා, එක් අයෙකුට රු. 3500යි.
 • සන්ඩේ බ්‍රන්ච් – එක් අයෙකුට රු. 4200යි.

Cinnamon Grand Colombo

The Lagoon

 • ලන්ච් බුෆේ – ඉරිදා දිනවල, පෙ.ව 11.30 – ප.ව 3.00
 • මිල: එක් අයෙකුට රු. 2790යි.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0112497371/ 0773956321

Nuga Gama

 • ඩිනර් බුෆේ – ප.ව 7.00 සිට.
 • මිල: එක් අයෙකුට රු. 2100යි.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0112497468/ 0773997052

Cheers Pub

 • ඉරිදා කාවරි බුෆේ – ප.ව 12.00 – ප.ව 3.00, එක් අයෙකුට රු. 2800යි.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0112497373/ 0773956328

Plates

 • ලන්ච් බුෆේ – ප.ව 12.00 – ප.ව 3.00, එක් අයෙකුට රු. 3000යි.
 • ඩිනර් බුෆේ – ප.ව 7.00 – ප.ව 11.00, එක් අයෙකුට රු. 4000යි.
 • සන්ඩේ බ්‍රන්ච් – පෙ.ව 11.30 – ප.ව 3.00, එක් අයෙකුට රු. 4500යි.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0112497377-8

AYU (Mövenpick Hotel)

 • ඩිනර් බුෆේ (Surf n' Turf) – සෙනසුරාදා දිනවල, ප.ව 7.00 – ප.ව 11.00, එක් අයෙකුට රු. 3500යි.
 • ඉරිදා ලන්ච් බුෆේ (Family Lunch) – ප.ව 12.00 – ප.ව 3.00, එක් අයෙකුට රු. 3250යි.
 • වෙන් කරවාගන්න – 0117450450
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Indulge in the North Indian themed ‘Delhi Bound’ at Harbour Court, The Kingsbury.

Ambience This restaurant offers a sophisticated yet warm ambience, with soft lighting. The bright colored

Highlights Kamu

Caterers for your events 2024

Written by Fathima Rukaiya, When planning an event, finding the perfect catering spot can be

Highlights Kamu

Top Burger Joints of 2024

Written by Fathima Rukaiya, Who doesn't adore a juicy, mouthwatering burger? But finding the ideal

Highlights Kamu

Ramada Colombo: Break Your Fast in Style with a Luxurious Iftar

Written by Shamrina CIt’s that holy month of the year again for all Muslims around

Highlights Kamu

A blissful evening at The Sheraton Colombo

https://www.tiktok.com/@yamusrilanka/video/7350182026114338050 Nestled in the heart of Colombo, the Sheraton Colombo hotel epitomizes luxury and sophistication.

Highlights Kamu

Iftar delights at The Banyan, Heritance Negombo

Iftar delights at The Banyan, Heritance Negombo Written by Fathima Rukaiya, Mad Dogs Bodega, Banyan

Highlights Kamu

Trending.

Introducing ‘Forever Starts Here’—the Wedding Campaign Brought to you by Hilton Hotels in Sri Lanka.

Seize the moment and say 'I do' to selected wedding packages before the end of

Trending

Handheld Achieves Significant Gaming Performance Improvements Through New BIOS and GPU Drivers

Up to 150% increase in gaming performance The gaming performance of the Claw significantly improved

Trending

RTC Magic Million Cup promises racing excitement

The Magic Million Cup 2024, hosted by RTC Nuwara Eliya, and powered by HPSL is

Trending

Layards Wharf by Food Studio opens its doors with exclusive dining experience for guests

Food Studio proudly introduces its third food court at Havelock City Mall, offering a distinctive

Trending

Royal Turf Club Nuwara Eliya Governor’s Cup showcased exciting wins

The hills of Nuwara Eliya came alive to the cheers as jockeys vied for winning

Trending

Hayleys Leisure Training Academy Celebrates Its Second Graduation Ceremony at Amaya Lake, Dambulla

The Hayleys Leisure Training Academy, a pioneering initiative by Hayleys Leisure, held its second graduation

Trending

Yamu Guide.

Celebrate Mother’s Day with Shirohana

by Fathima Rukaiya, Mother's Day, a special occasion to honor mothers and motherhood, is celebrated

Highlights Yamu Guide

Steak Bar: A Grand Sunday Brunch at Kingsbury, Colombo

Written by Shamrina C Welcome to the ultimate brunch experience! Nestled in the heart of

Highlights Kamu Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Him

By Fathima Rukaiya Are you trying to find the perfect way to show your special

Highlights Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Her

Written by Fathima Rukaiya The season of love is upon us once more, and opinions

Highlights Yamu Guide

Romantic Dinner and High Tea date spots for Valentine’s Day  2024

Written by Shamrina C 1. Via Torino Indulge in a fine dining exclusive 3-Course meal

Highlights Yamu Guide

BYOB Bliss: 16 Places to you can Bring Your Own Bottle!

Written by Shamrina C 1. Giovannis Indulge in Italian flavors, grooving music, pet friendly, and

Highlights Yamu Guide