රු. 3000ට අඩුවෙන් ඩේ අවුට් එකක්! (2021).

හෙට අනිද්දට පෝයත් එක්ක ලෝන්ග් වීක්එන්ඩ් එකකුත් අත ළඟ ම එන එකේ යාළුවො හරි පවුලේ උදවිය හරි එක්කහු කරගෙන පොඩි නිවාඩු දවසක් ගත කරන්න එළියට පහළියට ගියොත් මොකද?

මේ තියෙන්නේ අන්න ඒකට හෝඩුවාවල් ටිකක්. කොළඹ වගේම කොළඹින් පිටත් ඩේ අවුට් එකකට කියාපු තැන් කීපයක ලැයිස්තුවක් අපි හැදුවා.

ඉතින් රවුමක් දාල ජොලියක් දාල එන්න. ආ! කොරෝනා බෝ කරගන්නෙ නැතිව ඉන්න අවශ්‍ය කරන සෞඛ්‍යපිළිවෙත් අකුරටම පිළිපදින්නත් අමතක කරන්න එපා ඔන්න.

Fort Edge Retreat – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 1800

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ ස්නැක්ස්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන් (කෝකේජ් ෆී නෑ), 15 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ආවොත් චේන්ජින් රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්. 

දුරකථන: 077357644

Ambalama Leisure Lounge – Hanwella

එක්කෙනෙකුට: රු. 1350

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, බැඩ්මින්ටන් කෝට් එක සහ කිඩ්ස් ප්ලේ ඒරියා එක, හවස තේ සහ ස්නැක්ස්.

කොන්දේසි: 20 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0759660517

Ramdia Ran Mal Holiday Resort – Moratuwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 1900

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), පූල් එක (වැඩිහිටියන්ට සහ කුඩා දරුවන්ට), හවස තේ සහ කේක්, පැඩ්ල් බෝට් රයිඩ්, 25 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ආවොත් චේන්ජින් රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්. (කෝකේජ් ෆී – රු. 660)

කොන්දේසි: බයිට්ස්, බියර් සහ චේසර්ස් හොටෙල් එකෙන් ඇණවුම් කළ යුතුයි.

දුරකථන: 0382298921/ 0712325183

Madu Ganga Villa – Balapitiya

එක්කෙනෙකුට: රු. 1500

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), චේන්ජින් රූම් එකක්, මාදු ගඟේ බෝට්ටු සවාරියක්.

කොන්දේසි: 25 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0703006999

Wijaya Holiday Resort – Kiriella

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, ක්‍රීඩාපිටිය සහ තවත්.

දුරකථන: 0452265992/ 0452265520/ 0715300270/ 0715300271

Paradise Inn Bolgoda –  Piliyandala

එක්කෙනෙකුට: රු. 1450

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, ඉල්ලීම මත බෝට්ටු සවාරි.

දුරකථන: 0777357682/ 0112614437

Ellen's Place – Colombo 08

එක්කෙනෙකුට: රු. 1000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, පූල් එක, චේන්ජින් රූම් එකක්, කෑම සහ බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

කොන්දේසි: 10 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0112680062/ 0777872589

Amora Lagoon – Katunayake

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, 10 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ආවොත් චේන්ජින් රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0764432952/ 0767400470

The Barnhouse – Panadura

එක්කෙනෙකුට: රු. 2750

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස තේ/ කෝපි සහ කේක්.

විශේෂ මතක් කිරීම: අවුරුදු 6න් පහළ දරුවන් සඳහා නොමිලේ, අවුරුදු 6 – 12 අතර දරුවන් සඳහා මිලෙන් බාගයයි. දිනක් සඳහා කාමරයක් ලබාගැනීමට රු. 10000.

දුරකථන: 0702983173

Laguna Beach Garden – Wattala

එක්කෙනෙකුට: රු. 1600

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, චේන්ජින් රූම් එකක්. 

කොන්දේසි: 15 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0705857117

Sea Cloud Hotel – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, ඩබල් ඒසී රූම්.

දුරකථන: 0777798742/ 0719988742

Villa 45 – Balapitiya

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), බාබකිව්, පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, මාදු ගඟේ බෝට්ටු සවාරියක්, කාමර පහසුකම්. 

කොන්දේසි: 20 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0777293998

Gloria Grand Hotel – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 1500

පැකේජ් එක: ලන්ච්, පූල් එක, චේන්ජින් රූම් එකක්.

දුරකථන: 0776211540

Arie Lagoon – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 3000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්.

දුරකථන: 0317745745

Ocean Ripples Resort – Wadduwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000 (10 දෙනෙක් සඳහා), රු. 1750 (15 දෙනෙක් සඳහා), රු. 1700 (10 දෙනෙක් සඳහා)

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, ගාඩ්න් එක, හවස අයිස් කෝපි, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන් (කෝකේජ් ෆී නෑ), චේන්ජින් රූම් එකක්.

දුරකථන: 0776540914

Windmill Villa – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 1700

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් සහ ජකූසි, හවස තේ/කෝපි, රූම් එකක්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන් (කෝකේජ් ෆී නෑ). 

කොන්දේසි: 5 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0774710004/ 0775318362

The Oasis – Hambantota

එක්කෙනෙකුට: රු. 3000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස ස්නැක්ස්.

කොන්දේසි: 20 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0452220650-51/ 0776577464/ 0772214501

Royal Castle Hotel – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 1400

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), පූල් එක, හවස තේ සහ ස්නැක්ස්.

දුරකථන: 0761394858/ 0312227028/ 0312235913

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Steak Bar: A Grand Sunday Brunch at Kingsbury, Colombo

Written by Shamrina C Welcome to the ultimate brunch experience! Nestled in the heart of

Highlights Kamu Yamu Guide

Dampa Seafood: Where seafood dreams come true!

Are you ready for a culinary journey that captures the essence of the ocean? Look

Highlights Kamu

An unforgettable brunch celebration at Harbour Court, The Kingsbury.

The Ambience From the hotel entrance to our designated seat, a vibrant atmosphere resonated with

Highlights Kamu

Sizzle and Indulge: Chef Azam’s Steak Extravaganza at London Grill, Cinnamon Grand

Picture this: an invitation from the ever-charming Kamal Munasinghe, the brains behind Cinnamon Grand Colombo

Highlights Kamu

Crispy Chicken Fiesta at Popeyes Sri Lanka

The Menu Ambience Upon entering, we encountered a cozy color scheme featuring tones of red,

Kamu

Unveiling Ramada’s Festive Christmas High Tea Extravaganza!

Written by Shamrina C Mark your calendars for the 22nd, 23rd, and 24th of December,

Kamu

Trending.

MLH Plant-Earth Market and Poya Vegan Buffet: A Vegan Oasis

Mount Lavinia Hotel (MLH), took a significant step towards promoting a plant-based lifestyle when it

Trending

Indulge in secluded romance and a tropical getaway

at Sun Siyam Pasikudah this Valentine’s Day With up to 50% discount on room upgrades

Highlights Trending

Slow Food at Mount Lavinia Hotel made a grand comeback with the leadership of Anura Dewapura

Mount Lavinia Hotel, hosted its first Slow Food event for the year on 2nd February

Trending

Flying Ravana Adventure Park Celebrates 5 Years of Unforgettable Adventures

Colombo, Sri Lanka - February 05, 2024 - Flying Ravana Adventure Park, the beacon of

Trending

Excel Colombo Convention Centre: The New Powerhouse for Events in the City

In a momentous announcement, Excel World proudly revealed the transformation of one of Colombo’s historic

Trending

Yamu Guide.

Steak Bar: A Grand Sunday Brunch at Kingsbury, Colombo

Written by Shamrina C Welcome to the ultimate brunch experience! Nestled in the heart of

Highlights Kamu Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Him

By Fathima Rukaiya Are you trying to find the perfect way to show your special

Highlights Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Her

Written by Fathima Rukaiya The season of love is upon us once more, and opinions

Highlights Yamu Guide

Romantic Dinner and High Tea date spots for Valentine’s Day  2024

Written by Shamrina C 1. Via Torino Indulge in a fine dining exclusive 3-Course meal

Highlights Yamu Guide

BYOB Bliss: 16 Places to you can Bring Your Own Bottle!

Written by Shamrina C 1. Giovannis Indulge in Italian flavors, grooving music, pet friendly, and

Highlights Yamu Guide

Unveiling Ramada’s Festive Christmas High Tea Extravaganza!

Written by Shamrina C Mark your calendars for the 22nd, 23rd, and 24th of December,

Highlights Yamu Guide