රු. 3000ට අඩුවෙන් ඩේ අවුට් එකක්! (2021).

හෙට අනිද්දට පෝයත් එක්ක ලෝන්ග් වීක්එන්ඩ් එකකුත් අත ළඟ ම එන එකේ යාළුවො හරි පවුලේ උදවිය හරි එක්කහු කරගෙන පොඩි නිවාඩු දවසක් ගත කරන්න එළියට පහළියට ගියොත් මොකද?

මේ තියෙන්නේ අන්න ඒකට හෝඩුවාවල් ටිකක්. කොළඹ වගේම කොළඹින් පිටත් ඩේ අවුට් එකකට කියාපු තැන් කීපයක ලැයිස්තුවක් අපි හැදුවා.

ඉතින් රවුමක් දාල ජොලියක් දාල එන්න. ආ! කොරෝනා බෝ කරගන්නෙ නැතිව ඉන්න අවශ්‍ය කරන සෞඛ්‍යපිළිවෙත් අකුරටම පිළිපදින්නත් අමතක කරන්න එපා ඔන්න.

Fort Edge Retreat – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 1800

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ ස්නැක්ස්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන් (කෝකේජ් ෆී නෑ), 15 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ආවොත් චේන්ජින් රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්. 

දුරකථන: 077357644

Ambalama Leisure Lounge – Hanwella

එක්කෙනෙකුට: රු. 1350

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, බැඩ්මින්ටන් කෝට් එක සහ කිඩ්ස් ප්ලේ ඒරියා එක, හවස තේ සහ ස්නැක්ස්.

කොන්දේසි: 20 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0759660517

Ramdia Ran Mal Holiday Resort – Moratuwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 1900

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), පූල් එක (වැඩිහිටියන්ට සහ කුඩා දරුවන්ට), හවස තේ සහ කේක්, පැඩ්ල් බෝට් රයිඩ්, 25 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ආවොත් චේන්ජින් රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්. (කෝකේජ් ෆී – රු. 660)

කොන්දේසි: බයිට්ස්, බියර් සහ චේසර්ස් හොටෙල් එකෙන් ඇණවුම් කළ යුතුයි.

දුරකථන: 0382298921/ 0712325183

Madu Ganga Villa – Balapitiya

එක්කෙනෙකුට: රු. 1500

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), චේන්ජින් රූම් එකක්, මාදු ගඟේ බෝට්ටු සවාරියක්.

කොන්දේසි: 25 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0703006999

Wijaya Holiday Resort – Kiriella

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, ක්‍රීඩාපිටිය සහ තවත්.

දුරකථන: 0452265992/ 0452265520/ 0715300270/ 0715300271

Paradise Inn Bolgoda –  Piliyandala

එක්කෙනෙකුට: රු. 1450

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, ඉල්ලීම මත බෝට්ටු සවාරි.

දුරකථන: 0777357682/ 0112614437

Ellen's Place – Colombo 08

එක්කෙනෙකුට: රු. 1000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, පූල් එක, චේන්ජින් රූම් එකක්, කෑම සහ බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

කොන්දේසි: 10 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0112680062/ 0777872589

Amora Lagoon – Katunayake

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, 10 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ආවොත් චේන්ජින් රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0764432952/ 0767400470

The Barnhouse – Panadura

එක්කෙනෙකුට: රු. 2750

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස තේ/ කෝපි සහ කේක්.

විශේෂ මතක් කිරීම: අවුරුදු 6න් පහළ දරුවන් සඳහා නොමිලේ, අවුරුදු 6 – 12 අතර දරුවන් සඳහා මිලෙන් බාගයයි. දිනක් සඳහා කාමරයක් ලබාගැනීමට රු. 10000.

දුරකථන: 0702983173

Laguna Beach Garden – Wattala

එක්කෙනෙකුට: රු. 1600

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, චේන්ජින් රූම් එකක්. 

කොන්දේසි: 15 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0705857117

Sea Cloud Hotel – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, ඩබල් ඒසී රූම්.

දුරකථන: 0777798742/ 0719988742

Villa 45 – Balapitiya

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), බාබකිව්, පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, මාදු ගඟේ බෝට්ටු සවාරියක්, කාමර පහසුකම්. 

කොන්දේසි: 20 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0777293998

Gloria Grand Hotel – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 1500

පැකේජ් එක: ලන්ච්, පූල් එක, චේන්ජින් රූම් එකක්.

දුරකථන: 0776211540

Arie Lagoon – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 3000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්.

දුරකථන: 0317745745

Ocean Ripples Resort – Wadduwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000 (10 දෙනෙක් සඳහා), රු. 1750 (15 දෙනෙක් සඳහා), රු. 1700 (10 දෙනෙක් සඳහා)

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, ගාඩ්න් එක, හවස අයිස් කෝපි, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන් (කෝකේජ් ෆී නෑ), චේන්ජින් රූම් එකක්.

දුරකථන: 0776540914

Windmill Villa – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 1700

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් සහ ජකූසි, හවස තේ/කෝපි, රූම් එකක්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන් (කෝකේජ් ෆී නෑ). 

කොන්දේසි: 5 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0774710004/ 0775318362

The Oasis – Hambantota

එක්කෙනෙකුට: රු. 3000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස ස්නැක්ස්.

කොන්දේසි: 20 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0452220650-51/ 0776577464/ 0772214501

Royal Castle Hotel – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 1400

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), පූල් එක, හවස තේ සහ ස්නැක්ස්.

දුරකථන: 0761394858/ 0312227028/ 0312235913

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

The Fusion Kottu at Eastern Wok

By Hiruni Herath Hot Butter Kottu - that’s not something you hear everyday but at

Highlights Kamu

More than Coffee – Kaffi Colombo

By Hiruni Herath Ambience and Service The Nordic Bakery and Coffee House located at Crescat

Highlights Kamu

7 Restaurants to dine in July 2022

By Shamrina Carim July hits a beautiful urge to try out different foods, events and

Highlights Kamu Yamu Guide

Hot Chook – all about that Chicken

By Hiruni Herath Service and Ambience The head chef at Hot Chook was very helpful

Highlights Kamu

A glistening night out at Colombo’s finest local bar!

By Shamrina Carim A Sri Lankan experiencing the magical inspiration of Sri Lanka in the

Kamu

Ceylon Curry Club – Sri Lankan Cuisine With a Twist

By Janani Vithanage Ceylon Curry Club, located in the Dutch Hospital Shopping Precinct, is a

Kamu

Trending.

Types of People at the Cinema

By Rahma Rifkhan Think of your most noteworthy cinema experience: Loud and exciting with just

Highlights Trending

From the Garden to your Skin 

By Menaka Indrakumar  Iris Garden is a brand which started five years ago, with Fuller’s

Trending

Bullet Train – movie review

Bullet train is as the name suggest is a fast-paced action movie. Directed by David

Trending

Stay healthy & refreshed With KiCO

By Janani Vithanage Boasting over 100 years of trusted excellence, the journey of Silvermill Group

Highlights Trending

5 Reasons why you need to check out Wild Culture Yala

If you are that Wildlife lover who loves being in the wild and looking to

Highlights Trending

Waves Bologoda

SINGHE's Wave Bolgoda, which launched in January 2021, The venue was initially established by lecturer

Trending

Yamu Guide.

8 Hotels That Offer Transport – 2022

Sometimes arranging for transport when you’re on vacation is the last thing that you want

Highlights Yamu Guide

7 Instagrammable restaurants to dine in August 2022

By Hiruni Herath We’re always looking for the perfect spot that is a mix of

Highlights Yamu Guide

5 Places to get Gift Hampers – 2022

By RR Gift hampers have been around for quite a bit but they’ve suddenly become

Highlights Yamu Guide

8 FAQ’s on fuel QR Code system

Sri Lanka introduced the Fuel Pass QR code system in full force from today (1st

Highlights Yamu Guide

7 Tips to Ensure Safe Cycling

Cycling on roads full of traffic due to petrol queues can be scary. Here are

Highlights Yamu Guide

6 Cycling Accessories You Need

By Janani Vithanage With the fuel crisis still wreaking havoc in everyone’s lives, a new

Highlights Yamu Guide