රු. 3000ට අඩුවෙන් ඩේ අවුට් එකක්! (2021).

හෙට අනිද්දට පෝයත් එක්ක ලෝන්ග් වීක්එන්ඩ් එකකුත් අත ළඟ ම එන එකේ යාළුවො හරි පවුලේ උදවිය හරි එක්කහු කරගෙන පොඩි නිවාඩු දවසක් ගත කරන්න එළියට පහළියට ගියොත් මොකද?

මේ තියෙන්නේ අන්න ඒකට හෝඩුවාවල් ටිකක්. කොළඹ වගේම කොළඹින් පිටත් ඩේ අවුට් එකකට කියාපු තැන් කීපයක ලැයිස්තුවක් අපි හැදුවා.

ඉතින් රවුමක් දාල ජොලියක් දාල එන්න. ආ! කොරෝනා බෝ කරගන්නෙ නැතිව ඉන්න අවශ්‍ය කරන සෞඛ්‍යපිළිවෙත් අකුරටම පිළිපදින්නත් අමතක කරන්න එපා ඔන්න.

Fort Edge Retreat – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 1800

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ ස්නැක්ස්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන් (කෝකේජ් ෆී නෑ), 15 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ආවොත් චේන්ජින් රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්. 

දුරකථන: 077357644

Ambalama Leisure Lounge – Hanwella

එක්කෙනෙකුට: රු. 1350

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, බැඩ්මින්ටන් කෝට් එක සහ කිඩ්ස් ප්ලේ ඒරියා එක, හවස තේ සහ ස්නැක්ස්.

කොන්දේසි: 20 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0759660517

Ramdia Ran Mal Holiday Resort – Moratuwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 1900

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), පූල් එක (වැඩිහිටියන්ට සහ කුඩා දරුවන්ට), හවස තේ සහ කේක්, පැඩ්ල් බෝට් රයිඩ්, 25 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ආවොත් චේන්ජින් රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්. (කෝකේජ් ෆී – රු. 660)

කොන්දේසි: බයිට්ස්, බියර් සහ චේසර්ස් හොටෙල් එකෙන් ඇණවුම් කළ යුතුයි.

දුරකථන: 0382298921/ 0712325183

Madu Ganga Villa – Balapitiya

එක්කෙනෙකුට: රු. 1500

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), චේන්ජින් රූම් එකක්, මාදු ගඟේ බෝට්ටු සවාරියක්.

කොන්දේසි: 25 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0703006999

Wijaya Holiday Resort – Kiriella

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, ක්‍රීඩාපිටිය සහ තවත්.

දුරකථන: 0452265992/ 0452265520/ 0715300270/ 0715300271

Paradise Inn Bolgoda –  Piliyandala

එක්කෙනෙකුට: රු. 1450

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, ඉල්ලීම මත බෝට්ටු සවාරි.

දුරකථන: 0777357682/ 0112614437

Ellen's Place – Colombo 08

එක්කෙනෙකුට: රු. 1000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, පූල් එක, චේන්ජින් රූම් එකක්, කෑම සහ බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන්.

කොන්දේසි: 10 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0112680062/ 0777872589

Amora Lagoon – Katunayake

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, 10 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ආවොත් චේන්ජින් රූම් එකක් ලබාගන්න පුළුවන්.

දුරකථන: 0764432952/ 0767400470

The Barnhouse – Panadura

එක්කෙනෙකුට: රු. 2750

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස තේ/ කෝපි සහ කේක්.

විශේෂ මතක් කිරීම: අවුරුදු 6න් පහළ දරුවන් සඳහා නොමිලේ, අවුරුදු 6 – 12 අතර දරුවන් සඳහා මිලෙන් බාගයයි. දිනක් සඳහා කාමරයක් ලබාගැනීමට රු. 10000.

දුරකථන: 0702983173

Laguna Beach Garden – Wattala

එක්කෙනෙකුට: රු. 1600

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, චේන්ජින් රූම් එකක්. 

කොන්දේසි: 15 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0705857117

Sea Cloud Hotel – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, ඩබල් ඒසී රූම්.

දුරකථන: 0777798742/ 0719988742

Villa 45 – Balapitiya

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), බාබකිව්, පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්, මාදු ගඟේ බෝට්ටු සවාරියක්, කාමර පහසුකම්. 

කොන්දේසි: 20 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0777293998

Gloria Grand Hotel – Unawatuna

එක්කෙනෙකුට: රු. 1500

පැකේජ් එක: ලන්ච්, පූල් එක, චේන්ජින් රූම් එකක්.

දුරකථන: 0776211540

Arie Lagoon – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 3000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් එක, හවස තේ සහ කේක්.

දුරකථන: 0317745745

Ocean Ripples Resort – Wadduwa

එක්කෙනෙකුට: රු. 2000 (10 දෙනෙක් සඳහා), රු. 1750 (15 දෙනෙක් සඳහා), රු. 1700 (10 දෙනෙක් සඳහා)

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, ගාඩ්න් එක, හවස අයිස් කෝපි, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන් (කෝකේජ් ෆී නෑ), චේන්ජින් රූම් එකක්.

දුරකථන: 0776540914

Windmill Villa – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 1700

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච්, පූල් සහ ජකූසි, හවස තේ/කෝපි, රූම් එකක්, බොන ජාති පිටින් අරං යන්න පුළුවන් (කෝකේජ් ෆී නෑ). 

කොන්දේසි: 5 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0774710004/ 0775318362

The Oasis – Hambantota

එක්කෙනෙකුට: රු. 3000

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (බුෆේ), පූල් එක, හවස ස්නැක්ස්.

කොන්දේසි: 20 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සඳහා.

දුරකථන: 0452220650-51/ 0776577464/ 0772214501

Royal Castle Hotel – Negombo

එක්කෙනෙකුට: රු. 1400

පැකේජ් එක: වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්, ලන්ච් (සෙට් මෙනු), පූල් එක, හවස තේ සහ ස්නැක්ස්.

දුරකථන: 0761394858/ 0312227028/ 0312235913

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Arabia’s Oasis of Flavours – Cinnamon Red

Cinnamon Red Colombo’s top tier fine dining Flavored restaurant has introduced an incredible range of

Highlights Kamu

The weekend Lunch Buffet at Movenpick

Movenpick boasts of its location in the heart of Colombo, its 219 spacious, luxury hotel

Highlights Kamu

High tea with a stunner view at Cinnamon Red

Shamrina Carim An eclectic delicious high tea platter awaits you all 7 days from 3

Kamu

A warm breakfast at Hilton Colombo

Graze Kitchen being called out one of the finest and elite restaurants in Colombo, makes

Highlights Kamu

Cinnamon Red introduces a Vegetarian/Vegan Buffet

Cinnamon Red, one of the most popular hotels in Colombo introduces a fully Vegetarian/Vegan Buffet.

Highlights Kamu

Ramada High Tea buffet – 2023

High Teas are quite the “Fash-un” these days, and we are stepping into a trendy

Kamu

Trending.

5 Spots to experience an Iftar Buffet – 2023

The holy month of Ramadan is approaching in a few days. It’s that festive time

Highlights Trending

Ramada Colombo Celebrates 49 Remarkable Years of Exclusive World-Class Hospitality

The iconic star-class luxury hotel, Ramada Colombo, is owned by the American multinational-World’s largest hotel

Trending

Let Her Shine on 8th March at Ramada Colombo.

Celebrate Women’s Day with entertaining evenings, pampered stays, special giveaways, and great dining offers. Show

Trending

Quickee- not just another Online Store

Whether you are a busy, working parent or an individual who balances many things during

Highlights Trending

Savour a Plant-Based Feast Every Full Moon at Cinnamon Red Colombo

Colombo, Monday 27th February 2023: Many are the benefits of adopting a plant-based diet. Historically

Trending

5 Things You Didn’t Know About Fcode Labs

Sri Lanka’s technology industry has witnessed significant growth in recent years, positioning the country as

Highlights Trending

Yamu Guide.

6 Trusted Pet Food Brands you should know

For awhile, Petmart has established itself as the premier pet shop in Sri Lanka. It

Highlights Yamu Guide

6 Pet Essentials from Pet Mart

Coming home to a devoted friend is the best feeling in the world. A pet's

Highlights Yamu Guide

9 Places to eat Rice & Curry

By RR Yes, pizzas and burgers are amazing but truly nothing can beat a good

Highlights Yamu Guide

Celebrate Valentine’s Day with Quickee this year!

It's easy to get caught up in the everyday hustle and bustle of life, where

Highlights Yamu Guide

7 Places to Hike in 2023

Have you ever thought of arranging a travel bucket list to climb a mountain this

Highlights Yamu Guide

Yamu’s Top Restaurant Picks for 2023

New Year, New Reviews? Say “hell yeah”! We have sorted out a few restaurants that

Highlights Yamu Guide