ලොක්ඩවුන් එකෙන් පස්සෙ වෙනස් වුණු, කොළඹ තියන හැපි අවර්ස් ගැන අලුත් ම තොරතුරු!.

පහුගිය කොරෝනා ලොක්ඩවුන් කාලේ වැහිලා තිබුණ රෙස්ටොරන්ට්, බාර්, පබ් වගේ තැන් දැන් ආයෙත් ඕපන් වෙලා. ඒ නිසා ම ඔන්න කොළඹ අවන්හල්වල හැපි අවර්ස් ආපහු කරළියට ඇවිත්. මේ තියෙන්නේ ඒ ගැන අලුත් ම තොරතුරු. මේ ලිස්ට් එක කියවල බලන්නකො හවසට පොඩ්ඩක් කලින් ඔෆිස් එකෙන් පැනගෙන හැපි අවර් එකකට යන්න හිතෙන්නැද්ද කියලා.

Playtrix Sports Bar & Cafe

දිනපතා ප.ව. 5.00 – ප.ව. 6.00

තෝරාගත් කෑමබීමවලට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0765477577

Bayleaf Restaurant

දිනපතා ප.ව. 5.30 – ප.ව. 8.30

අලුත් කොක්ටේල් ජාති කීපයකට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0112695920

Berlin Sky Lounge

අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 6.00 – ප.ව. 8.00 

කොක්ටේල් ඔෆ් ද මන්ත් සඳහා බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0775706447

King of the Mambo (Galle Face Hotel)

ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 6.00 – ප.ව. 8.00 

තෝරාගත් බීම ජාතිවලට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0772227389

Heladiv Tea Club (Bar)

දිනපතා ප.ව. 5.00 – ප.ව. 7.00 

බියර් පිචර්ස්, ටවර්ස් සහ කොක්ටේල්වල මිල අඩු කර ඇත

අමතන්න: 0115753377

Honey Beach Club (The Kingsbury) 

දිනපතා ප.ව. 5.30 – ප.ව. 7.30 

තෝරාගත් කොක්ටේල්වලට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0771087720

CE LA VI (The Kingsbury Colombo)

දිනපතා ප.ව. 5.00 – ප.ව. 7.00

තෝරාගත් කොක්ටේල්වලට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0761110110

The RE.PUB.LK

දිනපතා ප.ව. 5.00 – ප.ව. 7.00

තෝරාගත් කොක්ටේල්වලට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0112444429

The Station

දිනපතා ප.ව. 5.00 – ප.ව. 7.00

තෝරාගත් කොක්ටේල්වලට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0112715232

The Steuart by Citrus – &Co Pub and Kitchen

සඳුදා ප.ව. 5.30 – ප.ව. 9.30

අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 5.30 – ප.ව. 7.30

අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 10.00 – ප.ව. 11.00 (මද්‍යසාර සඳහා පමණි)

සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා ප.ව. 5.30 – ප.ව. 7.30 

ඉරිදා පෙ.ව. 11.00 – ප.ව. 11.00 

විස්කි, වොඩ්කා, ජින්, ටිකිලා, කොක්ටේල් (ග්ලාසස් සහ පිචර්ස්), වයින් සහ බියර් රැසකට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0765575575

The Irish

දිනපතා ප.ව. 5.00 – ප.ව. 7.00

තෝරාගත් බීම ජාතිවලට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0112694399

Cheers Pub (Cinnamon Grand)

සඳුදා සිට සිකුරාදා තෙක් ප.ව. 5.00 – ප.ව. 7.30

තෝරාගත් බීම ජාතිවලට 50%ක වට්ටම්

අමතන්න: 0112437437

Dutch Pub

දිනපතා ප.ව. 4.00 – ප.ව. 7.00

බියර් පිචර්ස් සහ ටවර්ස් සඳහා බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0777838041

Curve

ඉරිදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා තෙක් ප.ව. 5.00 – ප.ව. 7.00

වයින් බෝතලයක් (රතු හෝ සුදු) සමග ටපාස් නොමිලේ

තෝරාගත් කොක්ටේල්වලට විශේෂ වාසි (බයි ටූ ගෙට් වන් ෆ්‍රී, බයි ෆෝ ගෙට් ටූ ෆ්‍රී, බයි සික්ස් ගෙට් ත්‍රී ෆ්‍රී)

පාක් ස්ට්‍රීට් මිව්ස් ජින් කැරෆේ සමග තෝරාගත් ටපාස් නොමිලේ

අමතන්න: 0112300133

The Long Bar (Water's Edge)

ප.ව. 5.00 – ප.ව. 7.00

තෝරාගත් බීම ජාතිවලට 50%ක වට්ටම්

අමතන්න: 0773074826

The Manchester

පෙ.ව. 11.00 – ප.ව. 7.00

තෝරාගත් බීම ජාති (ෂොට්) සඳහා බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී (දේශීය මද්‍යසාර)

අමතන්න: 0777256303

Oasis Lounge (Ramada Colombo)

ප.ව. 5.00 – ප.ව. 7.00

තෝරාගත් කොක්ටේල්, බීෆ් සහ වෙනත් මද්‍යසාර සඳහා 50%ක වට්ටම්

අමතන්න: 0112422001

ColomBar (Cinnamon Lakeside)

ඉරිදා සිට අඟහරුවාදා දක්වා ප.ව. 3.00 – ප.ව. 8.00

බදාදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා ප.ව. 3.00 – ප.ව. 6.00

තෝරාගත් බීම ජාතිවලට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී (ග්ලාස් සහ ෂොට් සඳහා)

අමතන්න: 0112491948

Capital Bar & Grill (Shangri-La Colombo)

දිනපතා ප.ව. 5.30 – ප.ව. 7.30

තෝරාගත් කොක්ටේල් සහ රම්, වොඩ්කා, ෂැම්පේන් සහ ජින් ඇතුළු වෙනත් මද්‍යසාර සඳහා බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී 

අමතන්න: 0117888288

L.A.B (Hilton Colombo)

දිනපතා ප.ව. 5.30 – ප.ව. 7.30

තෝරාගත් බීම ජාතිවලට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී 

අමතන්න: 0112492492

The Barge

දිනපතා ප.ව. 5.00 – ප.ව. 7.00

තෝරාගත් කොක්ටේල්වලට බයි වන් ගෙට් වන් ෆ්‍රී

අමතන්න: 0770707040

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Top Burger Joints of 2024

Written by Fathima Rukaiya, Who doesn't adore a juicy, mouthwatering burger? But finding the ideal

Highlights Kamu

Ramada Colombo: Break Your Fast in Style with a Luxurious Iftar

Written by Shamrina CIt’s that holy month of the year again for all Muslims around

Highlights Kamu

A blissful evening at The Sheraton Colombo

https://www.tiktok.com/@yamusrilanka/video/7350182026114338050 Nestled in the heart of Colombo, the Sheraton Colombo hotel epitomizes luxury and sophistication.

Highlights Kamu

Iftar delights at The Banyan, Heritance Negombo

Iftar delights at The Banyan, Heritance Negombo Written by Fathima Rukaiya, Mad Dogs Bodega, Banyan

Highlights Kamu

A Culinary Journey Through the Middle East: Ramadan Iftar Buffet at Cinnamon Grand Courtyard 

By Shamindri De Sayrah Embark on a culinary adventure through the Middle East this Ramadan

Kamu

Budget-friendly Iftar spots 2024

Written by Fathima Rukaiya, In our previous article, we highlighted some exquisite and upscale Iftar

Highlights Kamu

Trending.

MSI Unveils New Laptops Tailored for Content Creators: The Content Creation Series

MSI has unveiled an updated range of laptops designed specifically for content creation, introducing new

Trending

Unveiling the Latest MSI Gaming Laptops: A Detailed Look at High-Performance and Mainstream Options

MSI, a distinguished name in the world of laptop manufacturing, has recently unveiled its latest

Trending

MSI Unveils Waves of AI-Ready Laptops & Its First Gaming Handheld at CES 2024

Powered By The Brand New Intel® Core™ Ultra & Refreshed 14th Gen HX-series processors With the zeitgeist

Trending

Sun Siyam Pasikudah announces exclusive offers for locals and residents this Sinhala and Tamil New Year

Guests are in for an unforgettable experience this Sinhala and Tamil New Year at Sun

Trending

Bombay Borough Introduces an Exciting Culinary Chapter with Its New Menu Launch

Bombay Borough, an all-day Indian Bar & Eatery known for emphasising hyperlocal and regional Indian

Trending

Sri Lankan Nights every Wednesday at Radisson Hotel Colombo

The Dine Restaurant at Radisson Hotel Colombo recently saw the launch of ‘Sri Lankan Nights’

Trending

Yamu Guide.

Steak Bar: A Grand Sunday Brunch at Kingsbury, Colombo

Written by Shamrina C Welcome to the ultimate brunch experience! Nestled in the heart of

Highlights Kamu Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Him

By Fathima Rukaiya Are you trying to find the perfect way to show your special

Highlights Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Her

Written by Fathima Rukaiya The season of love is upon us once more, and opinions

Highlights Yamu Guide

Romantic Dinner and High Tea date spots for Valentine’s Day  2024

Written by Shamrina C 1. Via Torino Indulge in a fine dining exclusive 3-Course meal

Highlights Yamu Guide

BYOB Bliss: 16 Places to you can Bring Your Own Bottle!

Written by Shamrina C 1. Giovannis Indulge in Italian flavors, grooving music, pet friendly, and

Highlights Yamu Guide

Unveiling Ramada’s Festive Christmas High Tea Extravaganza!

Written by Shamrina C Mark your calendars for the 22nd, 23rd, and 24th of December,

Highlights Yamu Guide