\N.

චොකලට් කිරි ලංකාවේ හරි ජනප්‍රියයි. ඔබ දැක ඇති මිනිස්සු කඩවලට ගොඩවී හයිලන්ඩ් හෝ කොත්මලේ කිරි පැකට් පානය කර යන අන්දම. කාලයක් තිබුණා, පාරේ බිම දමා තිබෙන හිස් පැකට් බලලා ජනප්‍රිය මොන කිරි වර්ගයද කියා අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තිබුණු. ඒත්, දැන්නම් මිනිස්සු එතරම් හැඩි කරන්නේ නැහැ. කොයි චොකලට් කිරි වර්ගයද හොඳ කියා දැනගන්න ඒ සියල්ල රස බලන්න අපි කල්පනා කළා.

තරගකරුවන් වුණේ නිව්ඩේල්, හයිලන්ඩ්, රිච්ලයිෆ්, ඩේලි, කොත්මලේ සහ මයිලෝ. මයිලෝ තරමක් වෙනස්. එහි චොකලට් පමණක් නොවෙයි, මෝල්ට්ද අඩංගු වෙනවා. එහි ජනප්‍රියත්වය නිසා අපි එයත් ඇතුළත් කළා මේ තරගයට.


 

නිව්ඩේල්

නිව්ඩේල් චොකලට් කිරි එන්නේ කෙළවර කතුරෙන් කපා බීම බ‍ටයක් ඔබා බොන්න පුළුවන් වර්ගයේ පැකට්ටුවක. පහසුවෙන් ඇ‍‍ඟේ ඉහිරෙන්න පුළුවන්.

රසත් සුවිශේෂ නැහැ. පැණි රසයි. දිය ගතියයි. කිරි ප්‍රමාණවත් නැහැ. බීමෙන් පසු අපහසු රසයක් මුවේ රැ‍ෙඳෙනවා.

හොඳයි. ඒත්, අපි ඇත්තෙන්ම එයට එතරම් කැමති නැහැ.

(මිලිලීටර් 170 රු. 30යි)
★★☆☆☆  2/5

 


හයිලන්ඩ්

හයිලන්ඩ් පැකට්ටුවත් නිව්ඩේල් වගේම තමයි. ඒ නිසා ඒ හා සමාන ප්‍රශ්නත් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ පැකට්ටුව කැතයි. නොගැලපෙන වර්ණ හා කැතට අඳින ලද කාටුන් මිනිස් රූප. නිව්ඩේල් වගේ දිය රහ නැහැ. කිරිත්, චොකලටුත් අධිකයි.

එය හරියට කෘත්‍රිම, අධික පැණිරස, බාල දේශීය චොකලට් වගේ. අපි එයට කැමති නැහැ.

(මිලිලීටර් 180 රු. 30යි)
★★☆☆☆ 2/5

 


රිච්ලයිෆ්

බීලා බලද්දී එකපාරට හිතුණේ කල් ඉකුත් වූ බීමක්ය කියායි. ඇත්තෙන්ම එහෙමද දන්නේ නැහැ. එහි රස එතරම්ම නරකයි. එය එන්නේ කාටන් පැකට්ටුවක. ඒ නිසා බොන්න ලේසියි. ඒත් බොන්න එපා. එහි රස නරක් වූ කිරි වගේ. ඇඹුලයි. කෘත්‍රිම රසින් යුක්තයි.

හොඳ නැහැ.

(මිලිලීටර් 200 රු. 35යි)
★☆☆☆☆ 1/5

 


ඩේලි

ඩේලි චොකලට් කිරි රසින් හොඳයි. එය එන්නේත් ලස්සන පිංතූරයක් සහිත කාටන් වර්ගයේ පැකට්ටුවක. අපේ චොකලට් කිරි වර්ගවලින් එය තමයි වැඩියෙන්ම මිළ අධික. ඒත් එහි මිලිලීටර් 200ක් තිබෙනවා. අනෙක් වර්ගවලට වඩා රසෙන් සරුයි. කිරි උකුයි. චොකලට් රස වැඩියි.

එය හොඳයි. අපි එය නිර්දේශ කරනවා.

(මිලිලීටර් 200 රු. 40යි)
★★★★☆  4/5

 


කොත්මලේ

කොත්මලේ කිරිත් හොඳයි. කෘත්‍රිම රස නැහැ. නිවැරදි කිරි ප්‍රමාණය තිබෙනවා. ඒත්, පැණිරස පොඩ්ඩක් වැඩියි.

මේ පැකට්ටුව හයිලන්ඩ් හා කොත්මලේ පැකට්ටු වැනි එකක්. වෙනස එහි සිදුරු කරන්න තැන් සකසා තිබීමයි. ඒත්, ප්‍රශ්නය ඒවා තිබෙන්නේ පහතින්. ඒ නිසා ඇ‍ඟේ ඉහිරෙන්න ඉඩ වැඩියි.


මෙයට හේතුව පැකට් කපන යන්ත්‍ර ඒවා නිවැරදි තැනින් නොකැපීම. සිදුරු නිවැරදි තැන්වල නැති නිසා බොහෝ කඩවල එය විකුණන්නේ කතුරෙන් කපා බටය ඔබලායි.

ළඟදී මේ සිදුරු ප්‍රශ්නය ගැන ෆේස්බුක් මෙමෙ එකකුත් දකින්න ලැබුණා.

හොඳයි. ඔබ පැණිරසට ගොඩක් කැමතිනම් ප්‍රශ්නයක් නැතිවෙයි.

(මිලිලීටර් 170 රු. 30යි)
★★★★☆  4/5

 


මයිලෝ

මයිලෝ තමයි නියම සම්භාව්‍ය චොකලට් කිරි. අපි එයට කැමති එය අධික රස නැති, කෘත්‍රිම රස නැති, සරු මෝලට් රසයකින්ද යුක්ත නිසායි. ඉන්දි මේ ගැන කියන අදහස වන එහි සිගරට් සහ ලී රසයක් ඇතිය කියන කාරණය මම පිළිගන්නේනැහැ. ඒ නිසා මම එයට තරු පහෙන් හතරක්ම දෙනවා.

පැකට්ටුව හොඳයි. බොන්නත් ලේසියි. ඇත්තෙන්ම එය හොඳයි.

(මිලිලීටර් 180 රු. 35යි)
★★★★☆  4/5

 


හයිලන්ඩ් (බෝතලය)

මෙය අපේ මුල් ලිපියේ අඩංගු වුණේ නැහැ. ඒත්, ජනප්‍රිය ඉල්ලීම නිසා අපි මෙයත් ඇතුළත් කළා. අපි මෙය ඇතුළත් නොකළේ අන් කිසි හේතුවක් නිසා නොවෙයි, අපට එය මිස්වුණා.

ඔබ හරි.මේ තමයි, හොඳම කිරි වර්ගය. එය අධික පැණි රසින් යුක්ත නැහැ. හොඳ කිරි ප්‍රමාණයකුත්, කෘත්‍රිම රස නැති චොකලට් රසයකුත් එහ අඩංගුයි. එය ඇත්තෙන්ම හොඳයි.

හයිලන්ඩ් බෝතලයත්, පැකට්ටුවත් කෙතරම් එකිනෙකට වෙනස්ද කියන එක අරුම පුදුම කාරණයක්. රස වෙනස් වෙන්න හේතුව, මේ පැකට් හදා තිබෙන්නේ මාස හයත් විතර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් විදියට වීම වෙන්න පුළුවන්. කිරි බෝතලය කඩයේදීම පානය කරන්න හදපු එකක්. බෝතලය ගෙදර‍ ගෙනයන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒත්, එය විශිෂ්ටයි.

(මිලිලීටර් 250 රු. 50යිl)
★★★★☆  4.5/5

මිළ

වර්ගය මිළ රු.
ප්‍රමාණය මිලිලීටර්
මිලිලීටරයක මිළ
මිලිලීටර් 180ක මිළ
හයිලන්ඩ් 30 180 0.17 30
කොත්මලේ 30 170 0.18 32
රිච්ලයිෆ් 35 200 0.18 32
නිව්ඩේල් 30 170 0.18 32
මයිලෝ 35 180 0.19 35
ඩේලි 40 200 0.20 36
හයිලන්ඩ් බෝතලය 50 250 0.20 36

හයිලන්ඩ් තමයි මිළ අඩුම චොකලට් කිරි. ඒත්, එස හොඳ නැහැ. ඒ නිසා වටිනාකම අඩුයි. කොත්මලේ මිළත් අඩුයි, කිරිත් හොඳයි. පැකට්ටුව තමයි නරක. ඩේලිත් රසයි. ඒත්, මිළෙන් වැඩිම එයයි. මයිලෝ තමයි වටින්නේම, ඔබ එයට කැමතිනම්.

තීන්දුව

එකම නිෂ්පාදනයක ඇති විවිධත්වය පුදුමාකාරයි. ඒ වගේම චොකලට් කිරිවල‍ට කොච්චර ජරා රස දෙන්න පුළුවන්ද කියන එකත් පුදුමාකාර කාරණයක්. අප දුටු ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි කෘත්‍රිම රස හා චොකලට් රස ප්‍රමාණවත් නොවීම. අප හොඳයි කියන ඒවා හොඳ චොකලට් රසයක් දුන් ඒවායි. හයිලන්ඩ්, නිව්ඩේල්, රිච්ලයිෆ් වගේ සීනිමුසු කිරි වතුර නෙමෙයි.

හොඳම ඒවා තමයි, කොත්මලේ, ඩේලි හා මයිලෝ. කොත්මලේවල ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි, එහි ඇසුරුම. ඩේලි සහ මයිලෝ බොන්න පහසුයි. ඒත්, මිළෙන් ටිකක් වැඩියි. ඒත්, බොරු චොකලට්වලින් හදා කකාරාගත් යමක් සේ රස නොවන හොඳ ‍රසයක් වෙනුවෙන් රු. පහක්, දහයක් වැඩිපුර ගෙවීම නරක දෙයක් නොවන බවයි අපේ අදහස.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Latest.

KAMU.

7 restaurants for kottu in Colombo 2022

By Sawbhagya Perera A good Kottu is an instant mood fixer. Therefore, for the love

Kamu Yamu Guide

Cheesy biriyani at Arthur’s pizzeria.

By RD Their story If you live in and around Mount Lavinia you would have

Kamu Slider

Dig-in desserts from the Gourmet Cuisine

After a while, tipitip and manioc chips don’t really cut it as a snack. Sometimes

Kamu Slider

Spanish & French fusion restaurant – Hola Bonjour review

Our cloud kitchen revolves around our chef Lucas Francois, who has years of experience in

Kamu Slider

Your go-to restaurant in Chilaw – Clement’s Chilaw review

By Warsha Dissanayake We visited Clements brand new outlet based in Chilaw towards the evening

Kamu

Holy crepes at Crepe Runner – Bambalapitiya

By Maryam Rizwan No one does crepes as good as Crepe Runner does. Starting from

Kamu

Trending.

What you didn’t know about NFTs

By Ruchika Seneviratne It is the talk of the town as of now and quite

Trending

THYAGA Smart Gifting Platform Shines at National ICT Awards 2021

26 January 2022, Colombo: Sri Lanka’s largest multistore gift voucher site, Thyaga.lk, received two coveted

Trending

That time we met Bumblebee at One Galle Face

By Hiruni Herath If you thought the Transformers fandom was dead even before the 2018

Trending

Cinnamon Island Weddings unveil a novel concept for Destination

20 January 2022, Colombo, Cinnamon Hotels & Resorts launched a novel concept offering exquisite destination

Trending

70th anniversary Diplomatic Relations between Sri Lanka and Japan

In commemoration of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Sri Lanka

Trending

Suriya’s Jai Bhim wins five awards at Studioflicks Film Awards 2021

By MR The Tamil film industry has turned the global spotlights in 2021 for releasing

Trending

Yamu Guide.

7 restaurants for kottu in Colombo 2022

By Sawbhagya Perera A good Kottu is an instant mood fixer. Therefore, for the love

Kamu Yamu Guide

6 Things You Will Love in Colombo’s Port City

Colombo has seen rapid development in many avenues over the years. One such development that

Slider Yamu Guide

7 Job roles of the future

By Tashia Ranasinghe Trying to have a stable income while doing what you enjoy is

Yamu Guide

5 home appliances you should upgrade to in 2022 

It is the new year and the COVID-19 pandemic seems to be still lurking around,

Slider Yamu Guide

Style 2022 with these 5 items from Mimosa

By MI Welcoming 2022 with style and elegance Mimosa recently located to 20 Bagatalle Road,

Slider Yamu Guide

5 ways SLASH will help you make more out of 2022!

By Warsha Dissanayake Ever wanted to get the maximum use for the products you are

Yamu Guide

සිංහල.

ලොව බිහිසුනුම දාම ඝාතිකාවන් (Woman serial killers) 10 දෙනෙක්

By Yesha Fernando කාන්තාවන් කිව්වම හැමවෙලාවෙම වගේ අපේ ඔලුවේ මැවෙන්නේ හරි සංවේදී, ආදරණීය පිරිසක්. ලෝකයේ

Sinhala

2022 සැමරුම හොඳටම කරපු රටවල් 10 ක්  

By Yesha Fernando මරණය, කුසගින්න, විරැකියාව, ආර්ථික අවපාතය, දේශපාලන අර්බුද යනාදී ගෝලීය දුෂ්කරතා රැසක් මැදින්

Sinhala

හොරු අතරට අලුතින් එක් වූ “ජංගි හොරා”

By Yesha Fernando මෙරට සියලු ආකාර හොරු අතරට එක්වූ අලුත්ම හොරා "ජංගි හොරා" යි. මෙකී

Featured Sinhala

Squid Game අපට කියා දෙන ජීවිත පාඩම් 6 ක්

ත්‍රාසය, ශෝකය, කුතුහලය වගේම මෙයට වඩා තවත් බොහෝ ජීවිත පාඩමුත් Squid Game කථාංග නවයට ඇතුළත්.

Sinhala

පිස්සුම නව අවුරුදු සිරිත් විරිත් 6 ක්

එහෙනම් කට්ටියම තමන්ගේම ක්‍රමේකට 2022 පිළිගන්න ලේස්ති වෙමු.

Sinhala Trending