චොකලට් කිරි ලංකාවේ හරි ජනප්‍රියයි. ඔබ දැක ඇති මිනිස්සු කඩවලට ගොඩවී හයිලන්ඩ් හෝ කොත්මලේ කිරි පැකට් පානය කර යන අන්දම. කාලයක් තිබුණා, පාරේ බිම දමා තිබෙන හිස් පැකට් බලලා ජනප්‍රිය මොන කිරි වර්ගයද කියා අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තිබුණු. ඒත්, දැන්නම් මිනිස්සු එතරම් හැඩි කරන්නේ නැහැ. කොයි චොකලට් කිරි වර්ගයද හොඳ කියා දැනගන්න ඒ සියල්ල රස බලන්න අපි කල්පනා කළා.

තරගකරුවන් වුණේ නිව්ඩේල්, හයිලන්ඩ්, රිච්ලයිෆ්, ඩේලි, කොත්මලේ සහ මයිලෝ. මයිලෝ තරමක් වෙනස්. එහි චොකලට් පමණක් නොවෙයි, මෝල්ට්ද අඩංගු වෙනවා. එහි ජනප්‍රියත්වය නිසා අපි එයත් ඇතුළත් කළා මේ තරගයට.


 

නිව්ඩේල්

නිව්ඩේල් චොකලට් කිරි එන්නේ කෙළවර කතුරෙන් කපා බීම බ‍ටයක් ඔබා බොන්න පුළුවන් වර්ගයේ පැකට්ටුවක. පහසුවෙන් ඇ‍‍ඟේ ඉහිරෙන්න පුළුවන්.

රසත් සුවිශේෂ නැහැ. පැණි රසයි. දිය ගතියයි. කිරි ප්‍රමාණවත් නැහැ. බීමෙන් පසු අපහසු රසයක් මුවේ රැ‍ෙඳෙනවා.

හොඳයි. ඒත්, අපි ඇත්තෙන්ම එයට එතරම් කැමති නැහැ.

(මිලිලීටර් 170 රු. 30යි)
★★☆☆☆  2/5

 


හයිලන්ඩ්

හයිලන්ඩ් පැකට්ටුවත් නිව්ඩේල් වගේම තමයි. ඒ නිසා ඒ හා සමාන ප්‍රශ්නත් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ පැකට්ටුව කැතයි. නොගැලපෙන වර්ණ හා කැතට අඳින ලද කාටුන් මිනිස් රූප. නිව්ඩේල් වගේ දිය රහ නැහැ. කිරිත්, චොකලටුත් අධිකයි.

එය හරියට කෘත්‍රිම, අධික පැණිරස, බාල දේශීය චොකලට් වගේ. අපි එයට කැමති නැහැ.

(මිලිලීටර් 180 රු. 30යි)
★★☆☆☆ 2/5

 


රිච්ලයිෆ්

බීලා බලද්දී එකපාරට හිතුණේ කල් ඉකුත් වූ බීමක්ය කියායි. ඇත්තෙන්ම එහෙමද දන්නේ නැහැ. එහි රස එතරම්ම නරකයි. එය එන්නේ කාටන් පැකට්ටුවක. ඒ නිසා බොන්න ලේසියි. ඒත් බොන්න එපා. එහි රස නරක් වූ කිරි වගේ. ඇඹුලයි. කෘත්‍රිම රසින් යුක්තයි.

හොඳ නැහැ.

(මිලිලීටර් 200 රු. 35යි)
★☆☆☆☆ 1/5

 


ඩේලි

ඩේලි චොකලට් කිරි රසින් හොඳයි. එය එන්නේත් ලස්සන පිංතූරයක් සහිත කාටන් වර්ගයේ පැකට්ටුවක. අපේ චොකලට් කිරි වර්ගවලින් එය තමයි වැඩියෙන්ම මිළ අධික. ඒත් එහි මිලිලීටර් 200ක් තිබෙනවා. අනෙක් වර්ගවලට වඩා රසෙන් සරුයි. කිරි උකුයි. චොකලට් රස වැඩියි.

එය හොඳයි. අපි එය නිර්දේශ කරනවා.

(මිලිලීටර් 200 රු. 40යි)
★★★★☆  4/5

 


කොත්මලේ

කොත්මලේ කිරිත් හොඳයි. කෘත්‍රිම රස නැහැ. නිවැරදි කිරි ප්‍රමාණය තිබෙනවා. ඒත්, පැණිරස පොඩ්ඩක් වැඩියි.

මේ පැකට්ටුව හයිලන්ඩ් හා කොත්මලේ පැකට්ටු වැනි එකක්. වෙනස එහි සිදුරු කරන්න තැන් සකසා තිබීමයි. ඒත්, ප්‍රශ්නය ඒවා තිබෙන්නේ පහතින්. ඒ නිසා ඇ‍ඟේ ඉහිරෙන්න ඉඩ වැඩියි.


මෙයට හේතුව පැකට් කපන යන්ත්‍ර ඒවා නිවැරදි තැනින් නොකැපීම. සිදුරු නිවැරදි තැන්වල නැති නිසා බොහෝ කඩවල එය විකුණන්නේ කතුරෙන් කපා බටය ඔබලායි.

ළඟදී මේ සිදුරු ප්‍රශ්නය ගැන ෆේස්බුක් මෙමෙ එකකුත් දකින්න ලැබුණා.

හොඳයි. ඔබ පැණිරසට ගොඩක් කැමතිනම් ප්‍රශ්නයක් නැතිවෙයි.

(මිලිලීටර් 170 රු. 30යි)
★★★★☆  4/5

 


මයිලෝ

මයිලෝ තමයි නියම සම්භාව්‍ය චොකලට් කිරි. අපි එයට කැමති එය අධික රස නැති, කෘත්‍රිම රස නැති, සරු මෝලට් රසයකින්ද යුක්ත නිසායි. ඉන්දි මේ ගැන කියන අදහස වන එහි සිගරට් සහ ලී රසයක් ඇතිය කියන කාරණය මම පිළිගන්නේනැහැ. ඒ නිසා මම එයට තරු පහෙන් හතරක්ම දෙනවා.

පැකට්ටුව හොඳයි. බොන්නත් ලේසියි. ඇත්තෙන්ම එය හොඳයි.

(මිලිලීටර් 180 රු. 35යි)
★★★★☆  4/5

 


හයිලන්ඩ් (බෝතලය)

මෙය අපේ මුල් ලිපියේ අඩංගු වුණේ නැහැ. ඒත්, ජනප්‍රිය ඉල්ලීම නිසා අපි මෙයත් ඇතුළත් කළා. අපි මෙය ඇතුළත් නොකළේ අන් කිසි හේතුවක් නිසා නොවෙයි, අපට එය මිස්වුණා.

ඔබ හරි.මේ තමයි, හොඳම කිරි වර්ගය. එය අධික පැණි රසින් යුක්ත නැහැ. හොඳ කිරි ප්‍රමාණයකුත්, කෘත්‍රිම රස නැති චොකලට් රසයකුත් එහ අඩංගුයි. එය ඇත්තෙන්ම හොඳයි.

හයිලන්ඩ් බෝතලයත්, පැකට්ටුවත් කෙතරම් එකිනෙකට වෙනස්ද කියන එක අරුම පුදුම කාරණයක්. රස වෙනස් වෙන්න හේතුව, මේ පැකට් හදා තිබෙන්නේ මාස හයත් විතර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් විදියට වීම වෙන්න පුළුවන්. කිරි බෝතලය කඩයේදීම පානය කරන්න හදපු එකක්. බෝතලය ගෙදර‍ ගෙනයන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒත්, එය විශිෂ්ටයි.

(මිලිලීටර් 250 රු. 50යිl)
★★★★☆  4.5/5

මිළ

වර්ගය මිළ රු.
ප්‍රමාණය මිලිලීටර්
මිලිලීටරයක මිළ
මිලිලීටර් 180ක මිළ
හයිලන්ඩ් 30 180 0.17 30
කොත්මලේ 30 170 0.18 32
රිච්ලයිෆ් 35 200 0.18 32
නිව්ඩේල් 30 170 0.18 32
මයිලෝ 35 180 0.19 35
ඩේලි 40 200 0.20 36
හයිලන්ඩ් බෝතලය 50 250 0.20 36

හයිලන්ඩ් තමයි මිළ අඩුම චොකලට් කිරි. ඒත්, එස හොඳ නැහැ. ඒ නිසා වටිනාකම අඩුයි. කොත්මලේ මිළත් අඩුයි, කිරිත් හොඳයි. පැකට්ටුව තමයි නරක. ඩේලිත් රසයි. ඒත්, මිළෙන් වැඩිම එයයි. මයිලෝ තමයි වටින්නේම, ඔබ එයට කැමතිනම්.

තීන්දුව

එකම නිෂ්පාදනයක ඇති විවිධත්වය පුදුමාකාරයි. ඒ වගේම චොකලට් කිරිවල‍ට කොච්චර ජරා රස දෙන්න පුළුවන්ද කියන එකත් පුදුමාකාර කාරණයක්. අප දුටු ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි කෘත්‍රිම රස හා චොකලට් රස ප්‍රමාණවත් නොවීම. අප හොඳයි කියන ඒවා හොඳ චොකලට් රසයක් දුන් ඒවායි. හයිලන්ඩ්, නිව්ඩේල්, රිච්ලයිෆ් වගේ සීනිමුසු කිරි වතුර නෙමෙයි.

හොඳම ඒවා තමයි, කොත්මලේ, ඩේලි හා මයිලෝ. කොත්මලේවල ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි, එහි ඇසුරුම. ඩේලි සහ මයිලෝ බොන්න පහසුයි. ඒත්, මිළෙන් ටිකක් වැඩියි. ඒත්, බොරු චොකලට්වලින් හදා කකාරාගත් යමක් සේ රස නොවන හොඳ ‍රසයක් වෙනුවෙන් රු. පහක්, දහයක් වැඩිපුර ගෙවීම නරක දෙයක් නොවන බවයි අපේ අදහස.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Shahi Mughal Dastarkhwan — An aromatic journey to the Mughal Era 

By Shamrina Carim From the Royal Kitchens of the Mughal Empire Chef Asif Qureshi, a

Highlights Kamu

Full’R Burgers Crowns Champion in Epic Gojira vs. Kong Burger Challenge

https://www.tiktok.com/@yamusrilanka/video/7371362033113107728 One of Sri Lanka's favorite burger joint, Full'R Burgers, recently concluded its highly anticipated

Kamu

Indulge in the North Indian themed ‘Delhi Bound’ at Harbour Court, The Kingsbury.

Ambience This restaurant offers a sophisticated yet warm ambience, with soft lighting. The bright colored

Highlights Kamu

Caterers for your events 2024

Written by Fathima Rukaiya, When planning an event, finding the perfect catering spot can be

Highlights Kamu

Top Burger Joints of 2024

Written by Fathima Rukaiya, Who doesn't adore a juicy, mouthwatering burger? But finding the ideal

Highlights Kamu

Ramada Colombo: Break Your Fast in Style with a Luxurious Iftar

Written by Shamrina CIt’s that holy month of the year again for all Muslims around

Highlights Kamu

Trending.

Computex 2024 ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව MSI විසින් නවතම ප්‍රොසෙසර සහිත Business & Productivity Laptop හඳුන්වා දෙයි.

විශේෂාංග ලෙස කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් බලගැන්වෙන නවතම ප්‍රොසෙසර සහ NVIDIA® GeForce RTX™ ග්‍රැෆික් කාඩ්  මෙවර COMPUTEX

Trending

Hot Chocolate Drops Sizzling New Album “Anuragaye”: A Must-Listen Sensation

Hot Chocolate, a powerhouse in Sri Lanka’s music scene for over five years, has just

Trending

Shahi Mughal Dastarkhwan Food Festival, the Courtyard by Marriott Colombo

As a tantalizing prelude to the much-anticipated Shahi Mughal Dastarkhwan Food Festival, the Courtyard by

Trending

Sri Lankan Residents can Experience the Ultimate Getaway with Hilton Yala Resort’s All-Inclusive offer

Immerse in wildlife wonders with this limited time all-inclusive offer exclusively for Sri Lanka locals

Trending

VW Beetle Club Shines at Pride of Ownership Drive, Announces World Volkswagen Day Celebrations 2024 at Mount Lavinia Hotel

The VW Beetle Club celebrated a fantastic turnout at their recent Pride of Ownership Drive.

Trending

Authentic Japanese Cuisine with Chef Heenkenda

In the pursuit of authenticity, Tenkū at The Kingsbury, Colombo, stands as the epitome of

Trending

Yamu Guide.

10 Places To Celebrate Father’s Day 2024

By Fathima Rukaiya, Father’s Day is a special occasion dedicated to honoring fathers and celebrating

Highlights Yamu Guide

Top 10 Places to Work or Study in Colombo in 2024

By Fathima Rukaiya Hey there! Feeling the walls closing in at home while you work

Highlights Yamu Guide

Celebrate Mother’s Day with Shirohana

by Fathima Rukaiya, Mother's Day, a special occasion to honor mothers and motherhood, is celebrated

Highlights Yamu Guide

Steak Bar: A Grand Sunday Brunch at Kingsbury, Colombo

Written by Shamrina C Welcome to the ultimate brunch experience! Nestled in the heart of

Highlights Kamu Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Him

By Fathima Rukaiya Are you trying to find the perfect way to show your special

Highlights Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Her

Written by Fathima Rukaiya The season of love is upon us once more, and opinions

Highlights Yamu Guide