නුගේගොඩටම විතරක්.. ෆ්‍රීමි ඩිස්කවුන්ට් තොගයක්!.

අවුරුදු කාලෙ ඩිස්කවුන්ට් ඉවර වුණාම ඔයාලා හිතුවනේ.. ආයෙත් ඩිස්කවුන්ට් එන්නෙ ඉතින් නත්තල් කාලෙටම තමයි කියල.

නෑ.. එහෙම නෑ යාළු දැන්. ‘ෆ්‍රීමි’ තියෙනකම් හැමදාම ඩිස්කවුන්ට් තමයි. මේ බලන්නකො මෙදාපාර නුගේගොඩ ටවුමම කවර් වෙන්න දීලා තියෙන ඩිස්කවුන්ට් තොගේ!

කෙළින්ම මැයි 31වෙනිදා වෙනකම්..

මුල් රු. 1000 දක්වා 20%ක ඉතිරියක්…

ඖෂධ

 • T&N Chemist Pharmacy
 • Oselro Pharmacy and Grocery
 • Suwajaya Pharmacy

ආහාර

 • Spinney Food
 • Harpo's Pizza and Pasta
 • Roo Snack Station
 • Alumka Nugegoda
 • Garton's Ark Sailing Restaurant
 • Leesh Sandwich Bar
 • Spice and Curry
 • Kottulabs LK
 • Bombay Sweet Mart Nugegoda
 • Eco Foods
 • Flying Fox

රූපලාවණ්‍ය

 • The Rush Hair Nugegoda
 • Salon Liyo Nugegoda
 • Salon Okroo Nugegoda

අනෙකුත්

 • T T Opticians
 • Ridmika Mobile Nugegoda
 • Lap LK
 • New Cheap Stores
 • Chinthana GSM PVT LtdNugegoda
 • Puhulyaya Super Nugegoda
 • S H Shoe Palace
 • Karu Music Center
 • Myshop LK Pvt Ltd
 • The Lover Accessories
 • Lolane
 • Aarya
 • Shoez

ආයෙ තව මොනවද ඉතින්, නේ!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Steak Bar: A Grand Sunday Brunch at Kingsbury, Colombo

Written by Shamrina C Welcome to the ultimate brunch experience! Nestled in the heart of

Highlights Kamu Yamu Guide

Dampa Seafood: Where seafood dreams come true!

Are you ready for a culinary journey that captures the essence of the ocean? Look

Highlights Kamu

An unforgettable brunch celebration at Harbour Court, The Kingsbury.

The Ambience From the hotel entrance to our designated seat, a vibrant atmosphere resonated with

Highlights Kamu

Sizzle and Indulge: Chef Azam’s Steak Extravaganza at London Grill, Cinnamon Grand

Picture this: an invitation from the ever-charming Kamal Munasinghe, the brains behind Cinnamon Grand Colombo

Highlights Kamu

Crispy Chicken Fiesta at Popeyes Sri Lanka

The Menu Ambience Upon entering, we encountered a cozy color scheme featuring tones of red,

Kamu

Unveiling Ramada’s Festive Christmas High Tea Extravaganza!

Written by Shamrina C Mark your calendars for the 22nd, 23rd, and 24th of December,

Kamu

Trending.

MLH Plant-Earth Market and Poya Vegan Buffet: A Vegan Oasis

Mount Lavinia Hotel (MLH), took a significant step towards promoting a plant-based lifestyle when it

Trending

Indulge in secluded romance and a tropical getaway

at Sun Siyam Pasikudah this Valentine’s Day With up to 50% discount on room upgrades

Highlights Trending

Slow Food at Mount Lavinia Hotel made a grand comeback with the leadership of Anura Dewapura

Mount Lavinia Hotel, hosted its first Slow Food event for the year on 2nd February

Trending

Flying Ravana Adventure Park Celebrates 5 Years of Unforgettable Adventures

Colombo, Sri Lanka - February 05, 2024 - Flying Ravana Adventure Park, the beacon of

Trending

Excel Colombo Convention Centre: The New Powerhouse for Events in the City

In a momentous announcement, Excel World proudly revealed the transformation of one of Colombo’s historic

Trending

Yamu Guide.

Steak Bar: A Grand Sunday Brunch at Kingsbury, Colombo

Written by Shamrina C Welcome to the ultimate brunch experience! Nestled in the heart of

Highlights Kamu Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Him

By Fathima Rukaiya Are you trying to find the perfect way to show your special

Highlights Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Her

Written by Fathima Rukaiya The season of love is upon us once more, and opinions

Highlights Yamu Guide

Romantic Dinner and High Tea date spots for Valentine’s Day  2024

Written by Shamrina C 1. Via Torino Indulge in a fine dining exclusive 3-Course meal

Highlights Yamu Guide

BYOB Bliss: 16 Places to you can Bring Your Own Bottle!

Written by Shamrina C 1. Giovannis Indulge in Italian flavors, grooving music, pet friendly, and

Highlights Yamu Guide

Unveiling Ramada’s Festive Christmas High Tea Extravaganza!

Written by Shamrina C Mark your calendars for the 22nd, 23rd, and 24th of December,

Highlights Yamu Guide